A vállalat eszközei két kategóriába sorolhatók: a befektetett és a forgóeszközök, amelyek a vállalat mérlegében jelennek meg. A befektetett eszközöket, amelyeket hosszú lejáratú eszközöknek is neveznek, inkább aktiválják, mint költségként elszámolják. Ez azt jelenti, hogy a vállalat az eszköz bekerülési értékét azon évek száma között osztja el, amelyek során az eszköz használatban lesz, ahelyett, hogy a teljes bekerülési értéket arra a számviteli évre osztaná el, amelyben az eszközt megvásárolták.

A mérleg eszközökre vonatkozó része az eszköz típusa szerint kerül szegmentálásra. A vezető szekció a “forgóeszközök”, amelyek olyan rövid lejáratú eszközök, amelyek egy éven vagy egy működési cikluson belül pénzeszközzé alakíthatók. A forgóeszközök közé olyan tételek tartoznak, mint a készpénz, a követelések és a készletek.