A magyarok többségének van lakásbiztosítása, így aligha kell magyarázni az otthonvédelem fontosságát. De azt tudtad-e, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításoknak köszönhetően lehet, hogy kedvezőbb ajánlatot is találnál a piacon a mostani lakásbiztosításodnál?

De mitől fogyasztóbarát egy lakásbiztosítás? Miért járhatsz vele jobban, mint a hagyományos lakásbiztosítással? Az alábbi cikkben bemutatjuk, mit jelent ez a minősítés, és hogy mik lehetnek az előnyei.

Miért vezették be a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítést?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra törekszik, hogy a pénzügyi és biztosítási termékek átláthatóbbak és összehasonlíthatóbbak, ezáltal olcsóbbak és jobbak legyenek, és ezt az elvet a lakásbiztosításokra is kiterjesztette.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítés is ennek az eredménye, ami a lakásbiztosítások terén szavatolja a fogyasztói érdekek tiszteletben tartását. Az MNB ezzel a biztosítók közti versenyt is serkenteni szeretné, amivel szintén az ügyfelek járnak jól, mert a verseny jobb ár-érték arányú otthonbiztosításokat eredményez.

Hogyan érdemelhető ki a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítés?

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítésre pályázni lehet, és az MNB ítéli oda ezt a titulust azoknak a lakásbiztosítási konstrukcióknak, amik megfelelnek a feltételeknek.

Ez a minősítés egy garancia arra, hogy a lakásbiztosítás ügyfélközpontú és digitálisan kezelhető, a szerződési feltételek átláthatóak és érthetőek, a felmondása rugalmasabb.

De mik ezek a feltételek, amiknek meg kell felelni?

 • Az alapcsomagnak fedeznie kell a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket.
 • A kiegészítő biztosítások nevének egységesnek kell lennie.
 • Egyedi káresemények biztosítására is lehetőséget kell adni.
 • A kárrendezésnek ügyfélközpontúnak és végig jól nyomon követhetőnek kell lennie.
 • Családbarát, zöld és digitális szempontoknak kell érvényesülniük.
 • Elektronikus úton lehetőséget kell biztosítani a biztosítási ajánlattételre, a nyilatkozattételre, a tájékoztatás igénybevételére, a kárbejelentésre, a szerződésmódosításra és a lakásbiztosítás felmondására.
 • A kárbejelentést követően a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie veled a kapcsolatot, és ezután 5 munkanapon belül kárszemlét kell tartania.
 • A kárrendezésnek a kárszemle vagy az utolsó dokumentum beérkezése után 5 munkanapon belül meg kell történnie.
 • Ha a biztosító elutasítja a kárigényt, akkor erről a kárszemle vagy az utolsó dokumentum beérkezése után 10 munkanapon belül döntést kell hoznia.
 • Alapcsomagnál a biztosító nem kötelezhet önrész vállalására.
 • A biztosítási összeget és az indexálás mértékét egységes, meghatározott módszertan szerint kell kiszámolni.
 • Az indexálást (díjemelést) a biztosító évente egyszer, a naptári negyedév első napjára hirdetheti meg, a hatályba lépés előtt legalább 120 nappal.
 • A kárhányadnak a veszélyközösség szintjén minimum 50%-nak kell lennie.
 • Rendkívüli eljárást lehessen alkalmazni, ha kiemelt kár következett be, például lakhatatlanná vált a lakóépület. Ilyenkor 5 munkanapon belül kárelőleget kell fizetniük.
 • A lakásbiztosításnak a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatónak kell lennie.
 • A lakásbiztosításnak 3 havonta felmondhatónak kell lennie a kockázatviselés kezdetét követő 4. negyedévtől (30 napos felmondási határidővel).

Mire térít a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)?

A fogyasztóbarát alapcsomag az alábbi káresemények után fizet térítési összeget:

 • tűz,
 • füst- és koromszennyezés,
 • robbanás,
 • villámcsapás,
 • villámcsapás másodlagos hatása,
 • vihar,
 • felhőszakadás,
 • jégverés,
 • hónyomás,
 • árvíz,
 • földrengés,
 • földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás,
 • ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása,
 • idegen jármű ütközése,
 • idegen tárgy rádőlése,
 • vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz),
 • betöréses lopás, rablás, besurranás,
 • rongálás, vandalizmus,
 • üvegtörés,
 • felelősségbiztosítás.

A feltételekben rögzítik a minimális biztosítási eseményeket, a kockázatkizárásokat, a mentesülések körét. A fedezetektől a biztosítók csak az ügyfelek számára kedvező módon térhetnek el.

Az alapvető háztartási kockázati védelem az alábbiakra érvényes:

 • Magyarország területén lévő ingatlan, beleértve a lakást, a lakóházat és az olyan építményeket, mint a kocsibeálló, kerítés, medence.
 • Melléképületek, napkollektor, napelem, hőszivattyú,
 • ingóságok az ingatlanon belül (pl. ruhák, konyhai és számítástechnikai eszközök, bútorok stb.),
 • értéktárgyak (pl. ékszerek, szőnyegek, szőrmék, antik tárgyak stb.)

A biztosítást meg lehet kötni csak ingatlanra, csak ingóságra, vagy a kettőre együtt.

A fogyasztóbarát kiegészítő biztosítások (fedezetek) az alábbiak:

 • értéktárgy-kiegészítő biztosítás (200.000 forint érték felett),
 • készpénz,
 • okos eszközök biztosítása (beleértve okosotthon-eszközök),
 • különleges üveg,
 • duguláselhárítás költségei,
 • építés-, szerelésbiztosítás,
 • épülettartozékok lopása,
 • lakóépületek rejtett hibáiból eredő károk,
 • assistance szolgáltatás,
 • elveszett okmányok pótlása,
 • balesetbiztosítás,
 • munkanélküliség-biztosítás
 • kerti bútor,
 • kerti dísznövénybiztosítás,
 • lábon álló növényzet biztosítása,
 • sporteszköz és sportfelszerelés,
 • hobbi- és kisállatbiztosítás
 • szolgáltatás-kimaradásból eredő károk,
 • graffiti,
 • klímaberendezés-biztosítás,
 • zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt,
 • kulcsok pótlása,
 • síremlék és kegyeleti biztosítás,
 • kiterjesztett garancia,
 • elmaradt bérleti díj biztosítása.

A felsorolt elnevezések egységesek, vagyis minden biztosítónál ugyanígy hívják őket, amennyiben Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításról van szó.

Ettől függetlenül a biztosítási összegek, a kizárások és az egyéb feltételek biztosítónként eltérhetnek!

Miben más a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás, mint a többi lakásbiztosítás?

A hagyományos lakásbiztosítások biztosítási díjait és indexálását nem egy központilag sztenderdizált módszertan szerint számolják, és a szerződéses feltételeik is nagyban eltérhetnek egymástól. Ennek az a hátránya, hogy nehéz őket összehasonlítani, azaz nehéz eldönteni, hogy ár-érték arányban melyikkel jársz jobban.

A kárbejelentés és kárrendezés folyamata szintén biztosítónként eltérhet, nincs központi szabályozás arra nézve, hogy melyik lépést hány munkanapon belül kell a biztosítónak végrehajtania.

A lakásbiztosítás felmondásában is van eltérés. A hagyományos lakásbiztosítás felmondása csak évente egyszer, a szerződéskötés évfordulója előtt lehetséges. Az írásbeli nyilatkozatnak az évforduló előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal be kell érkeznie. A lakásbiztosítás az évforduló napján szűnik meg (ennek a dátumát a számlákon vagy a szerződésben találod).

A lakásbiztosítás akkor is megszűnhet, ha nem fizeted a díját, ez azonban szankciókkal jár: a biztosító behajtóhoz fordulhat az elmaradt biztosítási díjak miatt.

Ezzel szemben a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondható. A kockázatviselés kezdetét követő 4. negyedévtől 3 havonta mondható fel (30 napos felmondási határidővel). Vagyis a fogyasztóbarát lakásbiztosítás rugalmasabb, évente négy alkalommal felmondható.

Milyen Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások közül lehet választani?

Eddig 8 biztosító lakásbiztosítása nyerte el a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás minősítést, ezek listája és összehasonlítása az alábbiakban olvasható.

A fogyasztóbarát lakásbiztosítások jellegükből adódóan nagyon hasonlóak, így a biztosítók a díjkedvezmények terén tudnak versenyezni. Nem árt tudni azonban, hogy a kedvezmények is szabályozva vannak. A biztosító kedvezményt adhat az éves díjból a díjfizetés módja és gyakorisága szerint, ezen kívül a szerződéskötési, kárrendezési vagy kapcsolattartási mód alapján. Ezeken kívül a biztosító egyéb kedvezményt nem nyújthat.

Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

Az Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás megfelel az általános fogyasztóbarát elveknek. Ezen kívül az Allianz Otthonom hagyományos lakásbiztosítás érhető el náluk.

CIG LakóTárs Extra Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A CIG Pannónia fogyasztóbarát lakásbiztosítása szintén 20 féle fedezetet nyújt az alapcsomagban, mint például a tűz, vihar vagy vízkár. A biztosítás mellé több kiegészítő biztosítást is köthetsz: kert- és növénybiztosítást, kerékpárbiztosítást, de zárcsere vagy kulcsvesztés által okozott kár ellen is védekezhetsz.

Generali Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A Generali Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás esetében az elektronikus kommunikációs kapcsolattartás után 4% kedvezmény jár. A díjfizetés gyakorisága és módja szerint további kedvezmények érhetőek el: átutalásnál 14%,  csoportos beszedésnél 21%, éves gyakoriságú befizetésnél 6% kedvezmény jár. Kényelmi szolgáltatás például az időjárási vészhelyzet előrejelző szolgáltatás és a smart kárrendezés real time kárkifizetéssel.

Genertel Start Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A Genertel is kínál többfajta kedvezményt MFO biztosításához: 12 százalék díjkedveményt kaphatsz, ha csoportos beszedéssel rendezed a biztosítás díját, és további 12 százalék jár, ha éves fizetést választasz. 5 százalékkal még tovább csökkentheted a költségeket, ha elektronikus kommunikációt választasz. A Genertel Start biztosítása mellé köthetsz kiegészítő biztosításokat is, így például készpénz- vagy balesetbiztosítást, illetve Relax csomagot.

Colonnade Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A Colonnade Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás megfelel az általános fogyasztóbarát elveknek. A Colonnade biztosítónál ezen kívül egy hagyományos lakásbiztosítás, az Atlasz Édes Otthon Lakásbiztosítás érhető el.

Groupama VESTA Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A Groupama VESTA Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással az alábbi, elnevezésükben nem sztenderd kiegészítő biztosítások érhetőek el: baleseti csonttörés, baleseti ruhakár, baleseti kórházi ápolás, kórházi lopás, internet-asszisztencia, orvosi asszisztencia, második orvosi vélemény, háztartásigép-biztosítás, adatmentés, iskolai lopás, autóról történő lopás, kockázatviselési hely kiterjesztése a világra, kártevők által okozott kár, kerékpár törése, moped törése, akváriumtörés, temetkezés, műtéti térítés, garázsban tárolt gépjárművek, vállalkozás célú vagyontárgyak.

Az e-kommunikációért 4%, az online biztosításkötésért 5%, az éves díjfizetésért 10% díjkedvezmény jár.

KöBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A KöBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás megfelel az általános fogyasztóbarát elveknek. Ezen kívül két hagyományos lakásbiztosítás, a KÖBE EASY I. és az Otthon Biztosítás 2.0 érhető el náluk.

Wáberer Megóv-Lak Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

A Wáberer Megóv-Lak Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás megfelel az általános fogyasztóbarát elveknek. Ezen kívül egy hagyományos termék, a Panoráma Családi Otthonbiztosítás érhető el a biztosítónál.

Union Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

Az Union Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás elsőként kapta meg a fogyasztóbarát minősítést 2020. március 4-én. Ezen kívül két hagyományos termék, az UNION Otthonbiztosítás és az UNION Kandalló Extra otthonbiztosítás érhető el a kínálatukban.

Hogyan válasszam ki a számomra legjobb Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást?

Ha Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást szeretnél, akkor könnyebb dolgod van, mint a hagyományos lakásbiztosításoknál, ezeknek ugyanis éppen az a lényegük, hogy nagyon hasonlóak, és ugyanazokat az alapvető feltételeket biztosítják.

A különbségek a díjkedvezményekben és az extra, kiegészítő biztosításokban jelennek meg. Fontos azonban, hogy hiába használnak azonos elnevezéseket, a biztosítási összegek, a kizárások és az egyéb feltételek biztosítónként eltérhetnek.

Attól, hogy egy lakásbiztosítás fogyasztóbarát, előfordulhat, hogy nem arra és nem olyan biztosítási összeggel kötöd meg, ami az élethelyzetedhez igazodik. Ezzel beleeshetsz az alulbiztosítás hibájába.

Bár online egyszerűen és gyorsan megköthető a lakásbiztosítás, az előbb említettek miatt mégis érdemes egy szakértőt bevonni a döntési folyamatba.

Egy lakásbiztosítási tanácsadó ugyanúgy nem kerül pénzbe, viszont olyan szempontokat is megvilágíthat, amelyek fontosak, de neked esetleg nem jutottak eszedbe. Egy biztosító terméke helyett a teljes piacot képviseli, így jobb eséllyel találhatod meg a hozzád illő megoldást. A tanácsadó biztosra fog menni, hogy hamis biztonságérzet helyett a megfelelő biztosítási összegre szerződj a megfelelő térítési kategóriákban.

Így cseréld le a régi lakásbiztosításodat Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra

Ha régi típusú lakásbiztosításod van, és Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra váltanál a jelenlegi biztosítódnál, akkor ezt a meglévő lakásbiztosítási szerződésed évfordulója előtt is megteheted (amit hagyományosan csak évfordulókor lehetne felmondani).

Ha a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást másik biztosítónál kötnéd, mint amelyiknél jelenleg lakásbiztosításod van, akkor a szerződés évfordulójakor eldöntheted, hogy megtartod, módosítod vagy felmondod a régi lakásbiztosításodat.

Ha társasházban élsz, privát otthonod biztosítása mellett érdemes széleskörű biztosítási megoldást keresni a lakoközösségnek a társasház közös tereire. Társasház biztosításokról részletesen írtunk, tanácsadóink pedig egyedi segítséget tudnak nyújtani a megfelelő biztosítás kiválasztásában.