TÁJÉKOZTATÁS ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSRÓL A NORISK PÉNZÜGYI ZRT. ÜGYFELEINEK

A GRANTIS Hungary Zrt. és a NoRisk Pénzügyi Zrt. ezúton tájékoztatja a NoRisk Pénzügyi Zrt. Ügyfeleit arról, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 406/A. § szabályainak megfelelően 2023. év április hó 01. napjának hatályával a NoRisk Pénzügyi Zrt. részben átruházta a biztosításközvetítésre irányuló alkuszi megbízási szerződéseinek állományát a GRANTIS Hungary Zrt-re.

Az átruházás eredményeképpen, a kizárólag az átadás-átvétel napján élő biztosításokat, 2023. év április hó 01. napjától a GRANTIS Hungary Zrt. kezeli tovább. A szerződések kezelésében a NoRisk Pénzügy Zrt. biztosításközvetítő természetes személyei továbbra is részt vesznek, akik a GRANTIS Hungary Zrt. közvetítői alvállalkozójaként (megbízottjaként) folytatják tovább tevékenységüket. Az átruházást érintő szerződések továbbra is változatlan biztosítónál, változatlan feltételekkel és kondíciók mellett érvényesek, és a kezelésükhöz kapcsolódó közvetlen feladatok ellátása szempontjából semmilyen változás nem történik a biztosítási ügyek intézése során.

Amennyiben a NoRisk Pénzügyi Zrt. bármely Ügyfele (Megbízója) mégsem kívánna a GRANTIS Hungary Zrt. Ügyfele (Megbízója) maradni, vagyis az érintett Ügyfél(ek)nek bármely okból mégsem felel meg az átruházás, abban az esetben a GRANTIS Hungary Zrt. által megküldött értesítés kézhezvételének napjától számított 30 napon belül, 30 napos felmondási határidővel felmondható a megbízás. A felmondást írásba kell foglalni, és a GRANTIS Hungary Zrt. székhelyére (1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt.) kell elküldeni, vagy a székhelyen található ügyfélszolgálaton hétfőtől-péntekig 8-16 óra között átadni, illetve faxon a +36 1 700 2991 számra elküldeni.

Tisztelettel:

GRANTIS Hungary Zrt.