Tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír. Birtokosa részesedése arányában résztulajdonosa a részvényt kibocsátó társaságnak, és jogosult a jövedelem és/vagy a szavazati jogok arányos részére is. Szavazhat tehát a társaság közgyűlésein és/vagy részesedik a társaság nyereségéből. A részvényeknek több fajtája lehet. A törzsrészvényhez szavazati és osztalékjogosultság is tartozik. Lehetnek ugyanakkor osztalékelsőbbségi, szavazatelsőbbségi, illetve egyéb jogokat hordozó részvények is. A kibocsátásra kerülő részvénysorozatokról a társaság közgyűlése dönt.

Egy társaság alapításakor a tulajdonosok választhatják, hogy törzsrészvényeket vagy elsőbbségi részvényeket bocsátanak ki a befektetőknek. A vállalatok részvényeket bocsátanak ki a befektetőknek a tőke ellenében, amelyet a cég növekedésére és működtetésére használnak fel.

A hitel vagy kötvénykibocsátás útján szerzett idegen tőkével ellentétben a saját tőkének nincs jogi felhatalmazása arra, hogy visszafizessék a befektetőknek, és a részvények, bár a nyereség felosztásaként osztalékot fizethetnek, nem fizetnek kamatot. Szinte minden vállalat, a kis társulásoktól vagy kft-ktől a multinacionális vállalatokig, kibocsát valamilyen részvényt.