Szalai Szabolcs

Kiemelt tanácsadó
Szalai Szabolcs vagyok, független pénzügyi szakértő. Egyetemi mérnöki végzettséggel is rendelkezem, így gyakorlatias és részletekbe menő tanácsokkal tudom szolgálni ügyfeleimet. A pénzügyi tanácsadást azért kezdtem el anno még az egyetemi évek alatt, mert közvetlenebb hozzáadott értéket tudok adni az emberek számára, mint azt mérnökként tehetném a műszaki problémák esetén. Azért választottam a GRANTIS-t, mert egyedül itt tudom igazán az ügyfelek érdekeit képviselni a függetlenség és a vállalat minőségi felépítése miatt. Nem csak a pénzügyi termékek kiválasztásában szoktam segíteni, hanem coaching jellegű hozzáállásommal szoktam az ügyfeleim bevételeit és kiadási szokásait optimalizálni.
Hobbi Golf, főzés, sportolás, önfejlesztés
Motivációm Saját magam fejlesztése
Legfőbb célom Célom a pénzügyi tudatosságot magasabb szintre emelni
Amire büszke vagyok A vállalkozói pályára lépés és a folyamatos kihívások, amiket magam elé tűzök

Szakterületeim

Az alábbi területeket nevezném a specialitásomnak, de természetesen bármilyen egyéb pénzügyi kérdésben is magabiztosan állok a hozzám fordulók rendelkezésére.
korrcikk
  • Lakásmegoldások
  • Biztosítási védőháló
  • Befektetések és megtakarítások
  • Vállalati lojalitásnövelő juttatások

Ügyfeleim így gondolnak rám

Az értékelések a Google rendszeréből származnak.
Ide kattintva még több ügyfélvéleményt olvashat.
Endre Pálfi
Endre Pálfi
2 hónapja
(Translated by Google) Regarding the structure of my retirement savings, I was looking for a well-prepared, independent financial advisor who was solely in my best interests. I came across Grantis on the internet. I read back to their references, which were compelling. Then I applied to them. Szabolcs Szalai sought out a senior consultant within a short time. In the person of Szabolcs, I met a professionally well-prepared, thorough, precise consultant. He has a comprehensive knowledge of the financial and investment products he mediates. He presented himself extremely prepared, he supported all his opinions and suggestions in sufficient depth. He followed my needs carefully. In short, it provided great, personalized advice that made it much easier for me to make a decision on this important and complex issue. I am grateful for the support. I am confident that long-term cooperation has begun between us. (Original) Nyugdíjcélú megtakarításaim felépítésével kapcsolatban kerestem felkészült, független pénzügyi tanácsadót, aki kizárólag az én érdekeimet tartja szem előtt. Az interneten bukkantam a Grantisra. Utánaolvastam a referenciáiknak, amik meggyőzőek voltak. Ezután jelentkeztem náluk. Szalai Szabolcs kiemelt tanácsadó keresett meg rövid időn belül. Szabolcs személyében egy szakmailag kiválóan felkészült, alapos, precíz tanácsadót ismertem meg. Átfogó tudással rendelkezik az általa közvetített pénzügyi és befektetési termékekről. Rendkívül felkészülten prezentált, minden véleményét, javaslatát kellő mélységben alátámasztotta. Figyelmesen követte az igényeimet. Egyszóval remek, testre szabott tanácsokkal látott el, amely jelentősen megkönnyítették számomra a döntéshozatalt ebben a fontos és összetett kérdésben. Hálás vagyok a támogatásért. Bízom benne, hogy hosszú távú együttműködés vette kezdetét közöttünk.
Bednárik Balázs
Bednárik Balázs
4 hónapja
(Translated by Google) I found GRANTIS on the internet, from where Szabolcs Szalai contacted me. Szabolcs is a very detailed, accurate, prepared, sympathetic consultant. His drawings and diagrams make it even easier to have a better understanding of a particular topic. I look forward to working together. (Original) Az interneten találtam a GRANTIS-ra, ahonnan Szalai Szabolcs vette fel velem a kapcsolatot. Szabolcs nagyon részletes, pontos, felkészült, szimpatikus tanácsadó. Rajzai és ábrái még könnyebbé teszik az adott témákör jobb átlátását. Bizalommal várom a közös munkát.
Sándor Szabó
Sándor Szabó
4 hónapja
(Translated by Google) With the help of the Grantis service, we were able to compare the offers of several insurers in a short time, Szabolcs Szalai is preparing as a consultant, and he helped him make his choice. (Original) A Grantis szolgáltatásának segítségével rövid idő alatt sikerült összehasonlítani számos biztosítő ajánlatát, Szalai Szabolcs felkészül tanácsadó, tapasztalatával segítette a választást.
Karoly Pcz
Karoly Pcz
5 hónapja
Ildikó Török
Ildikó Török
5 hónapja
(Translated by Google) Reliable, prepared, persistent ... (Original) Megbízható, felkészült, kitartó...
Bernadett Mák
Bernadett Mák
6 hónapja
(Translated by Google) Szabolcs Szalai is correct, maximally prepared, precise and accurate. All my appreciation for the long meeting. I recommend the services of Grantis to everyone with a calm heart. (Original) Szalai Szabolcs korrekt, maximálisan felkészült, precíz, pontos. Minden elismerésem a hosszúra nyúlt találkozó miatt.Grantis szolgáltatásait mindenkinek nyugodt szívvel ajánlom.
Hedvig Petrás
Hedvig Petrás
7 hónapja
(Translated by Google) I would like to thank Szabolcs Szalai for his advice so far, it was extremely useful for me to find the ideal solution for me. (Original) Köszönöm Szalai Szabolcsnak az eddigi tanàcsadàst, rendkìvül hasznos volt szàmomra ahhoz, hogy megtalàljam a szàmomra ideális megoldàst.
Ildikó Morvai
Ildikó Morvai
8 hónapja
(Translated by Google) Correct and helpful and explains everything. The best consultant I have ever met. (Original) Korrekt és segítőkész, és mindent elmagyaráz. Az eddigi legjobb tanácsadó akivel találkoztam.
dora weinberger
dora weinberger
10 hónapja
(Translated by Google) With the help of Szabolcs Szalai I got a very favorable private health insurance. Very helpful, prepared young man, with a good heart I recommend it to everyone! (Original) Szalai Szabolcs segítségével jutottam egy nagyon kedvező magán egészségbiztosításhoz.Nagyon segítőkész,felkészült fiatalember,jó szívvel ajánlom mindenkinek!
Dora Danko
Dora Danko
11 hónapja
(Translated by Google) I was not entirely sure about my existing retirement savings, so after a brief search I reached the GRANTIS site, whose structure, preliminary survey and history of the founders convinced me to provide my contact details for further information. The next day Szabolcs Szalai contacted me, who, despite knowing he was primarily interested in whether my current contract was really the most favorable, was very willing and offered to explain. The meeting went smoothly, Szabolcs is a patient, relevant professional with a couple of years of experience behind him. Widely informed about investment opportunities. On other topics, such as life insurance and long-term investing, I have been well informed. What was particularly sympathetic to his preparedness was that he was not pressured in the way that advisors usually do and that he had his own experience with various investments and institutes. I think it was a win-win situation, he found contracting clients, and we know our family more financially. Thank you GRANTIS! Keep it up! (Original) Meglévő nyugdíjelőtakrékosságommal kapcsolatban nem voltam teljesen biztos, így rövid keresgélés után jutottam a GRANTIS oldalára, aminek felépítése, az előzetes felmérője és az alapítók története meggyőzött arról, hogy megadhatom kontakt adataimat további tájékozódás céljából. Másnap Szalai Szabolcs keresett meg, aki annak ellenére, hogy tudta, hogy elsősorban az érdekel, hogy tényleg a jelenlegi futó szerződésem a legkedvezőbb-e, nagyon készséges volt és felajánlotta, hogy szívesen elmagyarázza. A találkozó gördülékenyen ment, Szabolcs türelmes, releváns szakember, jó pár év tapasztalattal a háta mögött. Széleskörűen tájékoztatott a befektetési lehetőségekről. További témákban is, úgymint életbiztosítás és hosszabb távú befektetés gyermek részére kellően alapos tájékoztatást kaptam. Ami kimondottan szimpatikus volt a felkészültsége mellett az az, hogy nem nyomult úgy, ahogy a tanácsadók általában szoktak és az, hogy saját tapasztalatai is vannak a különböző befektetésekkel, intézetekkel. Azt hiszem, ez egy win-win szituáció volt, ő szerződő ügyfelekre talált, mi meg nagyobb anyagi biztonyságban tudjuk a családunkat. Köszönjük GRANTIS! Csak így tovább!
Orsolya Hedvig Merouchi-Bíró
Orsolya Hedvig Merouchi-Bíró
11 hónapja
(Translated by Google) For some time now, the issue of retirement savings has been a concern, but the variety of products and information on the market confuses the lay person rather than helping them choose the right form of retirement savings. I put it on the Grantis page during a repeated search on the topic. Although I am afraid of different consultancy and brokerage firms because I have had negative experiences with banking products before, but the feeling of "I can't put it off anymore" was stronger, so I filled out a needs assessment on the site, which they responded to the next day. Even the first contact I didn't feel violent or intrusive, which made a very good impression on me, even though I wasn't talking to my assigned counselor at the time. Finally Szabolcs Szalai contacted me to arrange a personal meeting during which he had already begun to assess my needs and ideas, which I also consider very good. Not only do you care about creating a milieu with me, but with this attitude, we can purposefully clarify issues during the encounter, and the conversation does not become a portfolio presentation. Szabolcs gave me very detailed and accurate information about my options, answered all my questions, and I didn't feel any pressure or impatience on his part, despite the length of our meeting. In the end, I managed to see clearly each of my options, and I also chose a retirement savings product. This is due to Szabolcs's preparedness and helpfulness. All in all, I had a very good experience with the company - with Szabolcs, I can only recommend it to any "insecure procrastinator" - you get help here. I would like to emphasize that during the interview it has been repeatedly stated that they will not leave you alone after the conclusion of the contract, any questions arise can be addressed with confidence and this is done without the company inviting you. (Original) Egy ideje már foglalkoztatott a nyugdíj előtakarékosság kérdése, azonban a piacon található különböző termékek és információk inkább összezavarják a laikus érdeklődőt, mint segítik a számára megfelelő nyugdíj előtakarékossági forma megválasztásában. A Grantis oldalára egy a témában ismételt keresésem alkalmával tálaltam rá. Ugyan tartok a különböző tanácsadói és alkusz cégektől, mert korábban banki termékekkel kapcsolatban voltak negatív tapasztalataim, de a "nem halogathatom tovább" érzése erősebb volt bennem, ezért kitöltöttem az oldalon található igényfelmérőt, melyre másnap azonnal reagáltak. Már az első kapcsolatfelvételt sem éreztem erőszakosnak vagy tolakodónak, ami nagyon jó benyomást keltett bennem, pedig akkor még nem a kijelölt tanácsadómmal beszéltem. Végül Szalai Szabolcs keresett meg, egy személyes találkozó egyeztetése céljából, mely során már megkezdte az igényeim, elképzeléseim felmérését, amit szintén nagyon jónak tartok. Nemcsak a törődnek velem miliő megteremtése végett, hanem ezzel a hozzáállassal a találkozás alkalmával is célirányosan tudunk tisztázni kérdéseket, nem portfolio ismertetéssé válik a beszélgetés. Szabolcs nagyon alapos és precíz tájékoztatást adott a lehetőségeimről, minden kérdésemre válaszolt, egyáltalan nem éreztem bármilyen pressziót vagy türelmetlenséget a részéről, annak ellenére, hogy hosszúra nyúlt a találkozónk. Végül sikerült tisztán látni az egyes lehetőségeimet, és választottam is nyugdíj előtakarékossági terméket. Ezt Szabolcs felkészültségének és segítőkészségének köszönhetem. Mindent összevetve nagyon jó tapasztalatom volt a céggel - Szabolccsal kapcsolatban, csak ajánlani tudom minden "bizonytalan halogató" számára - itt kaptok segítséget. Szeretném kiemelni, hogy a beszélgetés alkalmával többször elhangzott, hogy nem hagynak magadra a szerződés megkötését követően sem, bármilyen kérdés felmerül hozzájuk lehet fordulni bizalommal és mindez anélkül történik, hogy a cég hívogatna.
Laci Vaczi
Laci Vaczi
11 hónapja
(Translated by Google) Well organized, flexible and personalized customer management. Szabolcs Szalai Senior Advisor I can only recommend to everyone. (Original) Jól szervezett, rugalmas és személyre szabott ügyfél kezelés. Szalai Szabolcs kiemelt tanácsadót mindenkinek csak ajánlani tudom.
Melinda Baranyi
Melinda Baranyi
1 éve
(Translated by Google) Thanks for the help. Professional competence to the extent required. (Original) Köszönjük a segítséget. Az elvártakat maximálisan kielègítő szakmai kompetenciát.
Norbert Schild
Norbert Schild
1 éve
(Translated by Google) I contacted the company about retirement savings because I read about them on the Internet that they are completely independent of any other financial institution. After this first meeting, I was convinced that Szabolcs Szalai, a colleague of mine, gave me a very clear and really unobtrusive independent information about pension savings in the first round and because of other financial savings I was also interested in informing them. I recommend it to anyone who needs independent, reliable and professional financial advice. Thank you for your help Szabolcs! (Original) Nyugdíj megtakarítással kapcsolatban kerestem meg a céget mivel az interneten olvastam róluk hogy teljesen függetlenek minden más pénzügyi intézménytől. Erről az első találkozó után még is győződtem amikor Szalai Szabolcs kollégájuk egy teljesen egyértelmű és tényleg mindenféle rábeszélés nélküli független tájékoztatást adott nekem első körben a nyugdíjcélú megtakarításokról majd mivel egyéb pénzügyi megtakarítások is érdekeltek azokról is szívesen tájékoztatott. Ajánlom mindenkinek akinek független, megbízható és szakmailag is profi pénzügyi tanácsadásra van szüksége. Ezúton is köszönöm a segítséget Szabolcsnak!
Hanna Nagy
Hanna Nagy
1 éve
Kovacs Nora
Kovacs Nora
1 éve
(Translated by Google) I found Grantis on the internet looking for retirement savings and their website was already very popular because it was transparent and understandable. The "information package" received by email also contained a lot of useful information for laymen. It is sympathetic that they are independent, so I can definitely decide what I want, not interest in persuading anything. My dedicated financial adviser Szabolcs Szalai, who explained the possibilities in a particular topic (and beyond) very precisely. Being moderate in terms of investment, it was particularly positive that you provided the information in an understandable way and was happy to answer all my questions. Administration also went very smoothly, I can only recommend them. By the way, their company history is amazing and worth reading. (Original) Az interneten találtam a Grantis-ra nyugdíjmegtakarítás témában keresgélve és már a honlapjuk is nagyon tetszett, mert transzparens és érthető. Az emailben kapott "információs csomag" is nagyon sok hasznos információt tartalmazott laikusoknak is érthető módon. Szimpatikus az, hogy függetlenek, így biztosan én dönthetem el, hogy mit szeretnék, nem érdekük, hogy rábeszéljenek bármire is. A dedikált pénzügyi tanácsadóm Szalai Szabolcs, aki nagyon pontosan, alaposan elmagyarázta adott témában (és azon felül is) a lehetőségeimet. Mivel mérsékelten értek a befektetésekhez, így különösen pozitív volt, hogy érthetően adta át az információkat és készségesen válaszolt minden kérdésemre. Nagyon gördülékenyen ment az ügyintézés is, csak ajánlani tudom őket. Nem mellesleg a cégtörténetük bámulatos, érdemes elolvasni.
Csaba Éles
Csaba Éles
1 éve
(Translated by Google) Szalaics Szalai insurance intermediary is very correct. In terms of his knowledge, he is perfectly prepared to answer all the customer's questions. (Original) Szalai Szabolcs biztosításközvetítő nagyon korrekt. Tudását tekintve tökéletesen felkészült az ügyfél minden kérdésére válaszol.
Mónika Major
Mónika Major
1 éve
(Translated by Google) I was looking at pensions Purpose of the company after a personal meeting with a very positive experience, I recommend it wholeheartedly to anyone Szabolcs Szalai, who are saving goals, preparedness professionals looking for the best solution for everyone. (Original) Nyugdíjcéllal kerestem meg a céget, személyes találkozó után nagyon pozitívak a tapasztalataim, szívből ajánlom Szalai Szabolcsot bárkinek, akinek megtakarítási céljai vannak, felkészült szakember, a legjobb megoldást keresi mindenki számára.
Szabolcs Szalai
Szabolcs Szalai
1 éve
Nyíregyháza - Kertvárosi Református Egyházközség
Nyíregyháza - Kertvárosi Református Egyházközség
1 éve
(Translated by Google) There are several things to do: insurance, saving options, retirement savings, loans. All the questions I received from Szabolcs Szalai, who represented the Grant with friendliness and high professionalism, which I can offer with good heart to all those who need financial advice. Most people are in need of it because, for example, I thought I was aware of the possibilities in many respects. It turned out not so much. But it was very comforting for me (a company and) to help a person who is aware of the laws, regulations and opportunities currently in force. It was a great experience for me to grow in this direction. Thanks for! (Original) Több dolog érdekelt: biztosítások, megtakarítási lehetőségek, nyugdíj előtakarékosság, hitelek. Minden kérdésemre választ kaptam Szalai Szabolcstól, aki barátságosan és magas szakmaisággal képviselte a Grantist, melyet jó szívvel tudok ajánlani mindazoknak, akik pénzügyi tanácsra szorulnak. Már pedig rászorul a legtöbb ember, hiszen például én is azt hittem magamról, hogy sok tekintetben tájékozott vagyok a lehetőségeket illetően. Kiderült, hogy nem is annyira. Ám nagyon megnyugtató volt számomra (egy olyan cég és) egy olyan ember segítsége, aki tisztában van a jelenleg hatályos törvényekkel, szabályozásokkal és lehetőségekkel. Nagy élmény volt számomra ez irányú ismeretekben gyarapodni. Köszönet érte!

Jelentkezzen díjmentes és független tanácsadásunkra!

Számíthat ránk a pénzügyekben az élet legtöbb területén. Ossza meg velünk elképzeléseit, és segítünk megtalálni azt, ami a legkedvezőbb megoldást nyújtja Önnek.
Ez történik,
miután jelentkezik
Jelentkezés űrlapon keresztül
Rendszerünk a jelentkezését elmenti.
Kapcsolatfelvétel
A következő munkanapon Szalai Szabolcs telefonon előzetes igényfelmérést készít Önnel.
Személyes találkozó
Tanácsadónkkal irodánkban, otthonában vagy egy kávézóban találkozhat, aki segít összehasonlítani az ajánlatokat, és megtalálni az Önhöz leginkább illőt.
Kapcsolattartás
Telefonos ügyfélszolgálatunk és a személyes tanácsadója a szerződés megkötése után is Ön mellett lesz. Ha probléma adódik, hozzánk bármikor fordulhat!