A gépbiztosítás egy vállalati, céges biztosítás, ami az ipari, valamint mezőgazdasági gépekben, berendezésekben, műszerekben keletkezett károk után fizet.

Miután a vállalkozás munkagépei és -eszközei nagy értéket képviselnek, és ezek meghibásodásakor nagy anyagi kár keletkezhet az üzemszünet és az új berendezések beszerzése miatt, így ipari vagy mezőgazdasági tevékenység esetén kiemelten fontos ezeknek a bebiztosítása.

Az alábbi cikkben elmagyarázzuk, mit jelent a gépbiztosítás, miben más, mint a vagyonbiztosítás, és hogy mely biztosítóknál milyen formában lehet megkötni.

Mit jelent a gépbiztosítás?

A gépbiztosítás a vagyonbiztosítások közé tartozik, miután a vállalat vagyontárgyaiban keletkezett károkat téríti meg, azon belül is speciálisan a munkagépekben és egyéb műszaki berendezésekben keletkezett károk után fizet.

Több biztosítónál a technikai vagy a mérnöki biztosítások közé sorolják, de valahol önállóan is megtalálható. Bizonyos szolgáltatóknál csak géptörés-biztosításként (esetleg üzemszünet-biztosításként) köthető, máshol viszont ennél kiterjedtebb gépbiztosítások is vannak.

A biztosítás hatálya többnyire a vállalkozás telephelyére, irodáira korlátozódik, miután a munkagépek, munkaeszközök itt találhatóak, de újabban a home office-ban, tehát az otthonról távmunkában dolgozók céges munkaeszközeire is kiterjedhet.

Mire térít a gépbiztosítás?

A gépbiztosítás olyan esetekben térít, mint:

  • emberi mulasztás, pl. kezelési hibák,
  • műszaki balesetek (pl. rövidzárlat, túlfeszültség, víz-, olaj-, kenőanyaghiány),
  • biztonsági berendezések meghibásodása,
  • természeti károk (tűz, árvíz, villámcsapás, robbanás),
  • vis maior (előre nem látott kényszerítő körülmény).

A gépbiztosítással rokon biztosítások

Vagyonbiztosítás

A vagyonbiztosítás/a vállalat vagyontárgyaiban (ingatlanokban, gépekben, készletekben és a megtermelt javakban) bekövetkező fizikai károk után fizet térítést. A károk kiváltó oka lehet tűzkár és egyéb elemikár (villámcsapás, szél, jégverés árvíz stb.), betöréses lopás, rablás, üzemszünet vagy baleset miatti kár.

Eszközbiztosítás

Az eszközbiztosítás az olyan elektromos berendezések és készülékek biztosítására szolgál, amire a vagyonbiztosítás nem terjed ki, például számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök biztosítására.

Technikai biztosítás

A technikai biztosítás építési, szerelési, felújítási tevékenység közben, a gépekben, berendezésekben keletkezett károk esetén fizet térítést. Ide tartozik még: géptörés, üzemszünet, telephelyen tárolt gépjárművekben keletkezett károk.

Mire fizet a gépbiztosítás?

Az alábbiakban felsoroljuk a gépbiztosítás lehetséges térítési kategóriáit, azaz hogy milyen károk után fizethet a gépbiztosítás (csomagtól, konstrukciótól függően).

Géptörés biztosítás

Mozgatható és önjáró ipari, valamint mezőgazdasági gépekre, berendezésekre vonatkozik. Olyan károk esetén térít, mint ütközés, leesés, kezelői hiba, gyári hiba, berendezés meghibásodása, külső mechanikus hatás stb.

Otthon használt céges munkaeszközök biztosítása (home office eszközök)

Olyan munkaeszközökre vonatkozik, amik a munkahely tulajdonában vannak, de az alkalmazott átmenetileg az otthonában használja őket, a védelmi előírásokat betartva.

Elektronikus berendezések biztosítása

Elektronikus berendezések, műszerek, számítógépek biztosítására szolgál, védi az adathordozókat (hardver) és az azon tárolt adatokat, szoftvereket. A káresemény lehet betöréses lopás, de törés, rongálás, elemikár stb. is.

Géptörés miatti üzemszünet biztosítás

A gépsorok meghibásodásakor (géptörésekor) teljes vagy részleges üzemszünet léphet fel, ami miatt a cég nyereségtől esik el, ugyanis ugyanúgy vannak fix költségei – a gépbiztosítás ezeket a költségeket fedezi.

Hűtött áru biztosítása

A hűtőházban, hűtőberendezésben tárolt áruk elromolhatnak, ha a berendezés meghibásodik. A biztosítás a megromlott áruk miatti kárt és a hűtőberendezés miatti kárt is megtérítheti, de az is lehet, hogy csak egyik vagy másik után fizet.

Melyik biztosítónál köthetsz gépbiztosítást?

A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legnagyobb biztosítókat, akiknél Magyarországon vállalati gépbiztosítás (géptörés-biztosítás) kötésére van lehetőség.

Csak azokat a biztosítókat említjük meg, ahol kifejezetten gépbiztosítást értékesítenek, ám ettől még a többi biztosító vagyonbiztosításai között is lehetnek olyan termékek, amik bizonyos funkciójukban a gépbiztosításhoz hasonlóak. Erről bővebben a vagyonbiztosításokról szóló cikkünkben olvashatsz.

Aegon vállalati gépbiztosítás

Az Aegon kínálatában a géptörés-biztosítások a technikai biztosítások között kaptak helyet.

Allianz vállalati gépbiztosítás

Az Allianz esetében a mérnöki biztosítások részeként található meg géptörés biztosítás. Ennek a csomagnak része az építés- és szerelésbiztosítás, valamint az elektronikus berendezések biztosítása is.

Generali vállalati gépbiztosítás

A Generali a számos vállalkozói vagyonbiztosítása mellett külön gépbiztosításokat is forgalmaz.

Groupama vállalati gépbiztosítás

A Groupama géptörés-biztosítása a mérnöki biztosítások csoportjában található meg.

K&H vállalati gépbiztosítás

A K&H-nál géptörés biztosítást lehet kötni a vagyonbiztosítások mellett.

Raiffeisen Bank vállalati gépbiztosítás

A Raiffeisen Bank vagyon- és speciális biztosításai között található meg a géptörés biztosítás.

Signal Iduna vállalati gépbiztosítás

A Signal Iduna vállalati vagyonbiztosításai között megtalálható a géptörés-biztosítás.

Union vállalati gépbiztosítás

Az Unionnál a UNION-Business Class részeként köthető kiegészítő biztosításként géptörés-biztosítás.

Uniqa vállalati gépbiztosítás

Az Uniqánál a technikai biztosítások között megtalálható a gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása, illetve a Perfekt géptörés- és üzemszünet-biztosítás.