Ebben az összefoglalóban bemutatjuk neked a vállalati vagyonbiztosítások jellemzőit és a fedezett kockázatok körét.

A vállalati vagyonbiztosításokat leggyakrabban egy vállalat-biztosítási csomag részeként ajánlják a biztosítók. A csomagban a vagyonbiztosítás mellett többnyire megtalálod a különféle vállalati felelősségbiztosításokat, valamint a dolgozókra és a menedzsmentre kötött egészség– és életbiztosításokat is.  

Mire terjed ki a vállalati vagyonbiztosítás?

Alapesetben a vállalat vagyonát képező ingatlanokat, gépeket- és egyéb tárgyi eszközöket, nyersanyagokat és készleteket biztosíthatod  tűzkárra, földmozgásra, vízkárra és viharkárra. Az alap vállalati vagyonbiztosításhoz számos kiegészítő biztosítást is köthetsz, amelyekkel vállalkozásodnak egy testreszabott biztosítási csomagot hozhatsz létre.   

A K&H-nál például kiegészítő biztosítással biztosíthatod céged például vandalizmus okozta károkra, (graffitik, rongálások esetére), szállítmányozás során felmerülő károkra, üzemszünet esetére, vagy elektronikus berendezések káraira.

Mindezekhez még választhatsz speciális felelősségbiztosításokat, például

  •  munkáltatói-, bérlői-, szolgáltatói- és termékfelelősség, 
  • bérbeadó- és környezetszennyezési felelősségbiztosítást, amelyek illeszkednek vállalkozásod tevékenységéhez. Ilyen tevékenységhez igazodó biztosítások a gyógyszertári felelősségbiztosítás, szálloda üzemeltetői, szállásadói felelősségbiztosítás, gépjárműjavítók felelősségbiztosítása, gépjármű-eredetiségvizsgálatot végzők felelősségbiztosítása, a szolgáltatás tárgyában okozott károk biztosítása. Így egy, a vállalkozásodra szabott komplex csomagot kapsz. Ha azt a tevékenységet amelyet céged végez nem találod a listán, érdemes a többi biztosító kínálatát is szemügyre venned, jó eséllyel megtalálod amit keresel.

Van olyan biztosító, ahol például külön díj ellenében kiterjeszthető a kockázat tűzoltási és helyreállítási többletköltségekre, vagy hűtött áruban keletkezett károkra. Ahhoz tehát hogy minden számodra potenciálisan nagy veszteséget jelentő eseményre biztosítva legyél, érdemes nemcsak a különböző biztosítók házatáján körülnézned, de szakértő tanácsadó segítségét is igénybevenned. 

Építés- és szerelés biztosítás

Ez a biztosítás akkor fontos számodra, ha az építőiparban, különösen a magas- és mélyépítés területén dolgozol. A biztosítás akkor fizet, ha egy váratlan esemény miatt céged nem tudja teljesíteni a megbízóddal kötött szerződésben előírtakat, esetleg épületek vagy gépek károsodnak, és a munka folytatásához helyreállítás, javítás szükséges. A biztosításhoz kiegészítőként köthetsz felelősség biztosítást is. Az építés- és szerelés biztosítást köthetsz a saját vállalkozásod vagy a külső kivitelezők, alvállalkozók által megvalósított építkezésre is.

Üzemszünet biztosítás

A vagyoni káron túl fájdalmas veszteség lehet, ha egy káresemény miatt szünetel a termelés. Egy több hetes vagy hónapos leállás komoly pénzügyi veszteségeket okozhat vállalkozásod számára. Ilyen esetek megelőzésére érdemes a vagyonbiztosítás mellé üzemszünet biztosítást is kötnöd. Ez a biztosítás megtéríti a tevékenységed szünetelése alatt is felmerülő állandó költségeket, példáult a munkabért és a közüzemi díjakat és a kimutatható elmaradt hasznot. 

Mezőgazdasági biztosítások

A mezőgazdasági biztosítások a termeléshez szükséges, a gépekre, berendezésekre, készletekre, építményekre és az épületekre köthetsz, amely kiegészülhet a szántóföldi növénytermesztés, a kertészeti kultúrák, fóliasátrak üvegházak, vagy az állatok biztosításával. Ezen belül igen széles választék áll rendelkezésedre, lehet külön-külön biztosítást kötni egyes növény- vagy gyümölcsfajtákra is. Létezik őszi búzabiztosítás, tavaszi búzabiztosítás, őszi árpabiztosítás, tavaszi árpabiztosítás, őszi káposztarepce biztosítás, hogy csak néhányat említsünk. Állatbiztoításokból is minden igényt kielégítő választékot találhatsz. Van például külön baromfi biztosítás, ez a baromfiakra kötött egyfajta élet és balesetbiztosítás, van tenyészállat biztosítás és értékes lovaidat is biztosíthatod.

A lábon álló növényi kultúrákat tűz, villámcsapás, vihar, jégverés, árvíz, belvíz, fagy, aszály kár kockázatok fenyegetheik. Lehetnek biztosítást kötni termés mennyiségire, minőségre és állománykipusztulási kárra is. Növénytermesztés során a kockázatviselés időtartalma a növények kiültetésétől, kipalántázásától, kitelepítésétől kezdődik és az aratás végeztéig, betakarításig illetve a földből való kiszedésig tart. Az alap mezőgazdasági szerződések is többféle kárra kiterjednek, de köthetsz zámos kiegészítő biztosítást is. Ilyenek például a tűz, jég, tavaszi fagy, téli fagy, őszi fagy, vihar, víz, felhőszakadás, aszály, homokverés, talajcserepesedés okozta károk.

Az állattenyésztést fenyegető betegségek és balesetek a gondos odafigyeléssel kiküszöbölhetőek, ezért a biztosítás csak részben fedezi az élőlény tényleges értékét. A védelem célja, hogy az elhullott állatokat helyettesíthesd a termelés fenntartása érdekében. Köthetsz kiegészítő biztosítást különböző hatósági kiirtással járó fertőző betegségekre is, mint a száj- és körömfájás vagy a sertéspestis. A kártérítés a biztosított állattartó telep újraindításához nyújt segítséget. 

A mezőgazdasági vagyonbiztosítást megkötheti mindenki aki a növénykultúra vagy az állatok megóvásában érdekelt személy, tulajdonos, bérlő, kezelő, haszonbérlő is. Bármilyen társasági formában működő agrárvállalkozásra köthetsz mezőgazdasági biztosítást.

A mezőgazdasági biztosításhoz állami támogatást vehetsz igénybe, ha biztosítási szerződéssel rendelkezel. A biztosítási díj legfeljebb 65 százalékát kérheted támogatásként. Hogyha a elfogy a keret, akkor a támogatás azzal egy időben csökkenni kezd és ez igaz minden igénylőre.

Egy tanácsadó meghallgatása az olyan komplex és nagy értékű biztosításoknál, mint a vállalati biztosítások, különösen hasznos lehet, és nem kis összeget takaríthatsz meg vele. Rengeteg féle kártípust és sok különféle szakmai területre kiterjedő biztosítást kell áttekintened, és az is komoly döntés, hogy milyen módszerrel értékeled vagy értékelteted fel vállalkozásod vagyonát.  

Köthetek biztosítást minden kárra? – All Risk biztosítás

A biztosítás a balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodásokra vonatkozik, amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét a biztosítási szerződésben nem zárta ki. (Ellentétben a tűz- és elemi kár biztosítással, amely csak a megnevezett kockázatokra szóló biztosítás.)

Az All Risk biztosítás kár esetén a felmerülő egyéb költségeidet is téríti, mint például szakértői díjak, helyreállítási költségek, ideértve egy újjáépítés tervezési költségétől az összeszerelési díjakig sokmindent. Köthetsz olyan All Risk biztosítást is, amely a károsodott vagyontárgyak árát új értéken téríti meg. 

Leginkább akkor előnyös ez a megoldás, ha vállalkozásodnál a gyártott termékek és a termelőeszközök nagy értéket tesznek ki, ha szállítmányozással, vagy ha építésszereléssel foglalkozol. A biztosítás különlegessége, hogy magában foglalja a különféle egyedi biztosításokat és azokat ötvözve nyújt egy átfogó, szinte teljes körű fedezetet.

További előnye az All Risk biztosításnak, hogy kiterjed nem csak a saját tulajdonú eszközeidre, hanem például a telephelyeden található idegen tulajdonú, bérelt, bizományos, vagy például lízingelt vagyontárgyakra, értékekre is.

Hol köthetek vállalati vagyonbiztosítást?

Az Allianz biztosító a vállalati biztosítások igen széles skáláját kínálja, csakúgy mint a Generali, de az Aegon, a Groupama, a K&H, a Raiffeisen, a Signal, az Union és az Uniqua is számos megoldást kínál.

Mikor térít a biztosító?

A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szükséges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki. A Biztosító a károkat a biztosítottság mértékétől függően téríti meg. Amennyiben az adott vagyontárgyat illetően alulbiztosítottság áll fenn – vagyis a vagyontárgy tényleges értéke nagyobb, mint a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a kár olyan arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll a biztosítási összeg és a tényleges érték között.

Milyen időtartamra köthetek vállalati vagyonbiztosítást?

A vállalkozói vagyonbiztosítási szerződést általában határozatlan és határozott időtartamra is kötheted.

Hogyan mondhatom fel a vállalati biztosítást?

A vállalati biztosítások felmondása egyszerű: ha a szerződés határozatlan tartamú, akkor a szerződéskötés évfordulója előtt 30 nappal írásban jelezheted felmondási szándékodat a biztosítónak. Ha határozott tartamra kötötted a vállalati biztosítást, akkor a tartam végén megszűnik, hacsak nem hosszabbítod meg a szerződést.

Fogalomtár


Alulbiztosítás

Az alulbiztosítás az ha a vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a szerződésben rögzített összeget, amelyet a biztosítási szerződésben megjelöltünk, mint a tárgy értékét. Ez gyakran fordul elő a vállalkozói biztosítások esetén. Az alulbiztosítás következménye hogy ha a káresemény bekövetkezik, a keletkezett kárnak csak egy részét kapod meg a biztosítótól, így a helyreállítás a biztosító szolgáltatásából csak részlegesen lehetséges. A hiányzó pénzt bankhitelből vagy más forrásból kell előtermtened.

Egy példán bemutava tételezzük fel, hogy egy épület új értéke 150 000 000 forint. Az épületre kötött vagyonbiztosításban azonban ennek az épületnek a műszaki avulást figyelembevevő avultértéken kötött biztosítási összege csak 75 000 000 forint. Az alulbiztosítottság miatt az épület teljes pusztulása esetén a biztosító legfeljebb ezt a 75 000 000 forintot fogja kifizetni neked, és részkár esetén pedig ennek a kárösszegnek az 50 százalékát.


Indexálás

Egy másik eset, amikor a biztosító kevesebbet fizet, mint amennyiből az elvesztett vagyontárgyakat pótolni tudnád, ha a biztosításod nem tartalmaz indexálást. A biztosító a vagyontárgyak értékének szinten tartása érdekében többnyire értékkövetést (indexálást) javasol, ami évente az infláció mértékével növeli biztosított eszközeid értékét, ami természetesen biztosítási díjad némi emelkedését is magával hozza. Az értékkövetés mértékét a KSH által publikált valamely árindex, vagy árindexek kombinációjához igazítja a biztosító.


Bejelentési kötelezettség

A beruházást, új eszközök vásárlását, régi eszközök cseréjét, készletek bővítését, a változás bejelentési kötelezettség alapján szintén be kell jelentened a biztosítónak annak érdekében, hogy a biztosítási összeg folyamatosan megfeleljen a vagyontárgyak tényleges értékének.


Avult érték

Ha vállalkozásod vagyontárgyait biztosítod, a következő értékelési módszereket alkalmazhatod a vagyon felértékeléséhez: 

  • újérték (újjáépítési vagy újra beszerzési érték) 
  • műszaki avult érték (aktuális vagy valóságos érték más szóval technikai avulással csökkentett új érték) 
  • piaci – forgalmi – érték (ez ingóságok esetén egybeeshet az új vagy avult értékkel) 
  • bruttó könyvszerinti (nyilvántartási) érték (ez utóbbit általában ritkán alkalmazzák)


Túlbiztosítás

Túlbiztosításról akkor beszélünk, ha a biztosítási összeg magasabb, mint a biztosított vagyontárgyak tényleges értéke. Ilyen esetben a vagyontárgy értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis és az arányos díjat a biztosítónak vissza kell fizetnie neked.