Nem szeretne személyes találkozót? Tanácsadásunk már online is elérhető! Tudnivalók

Horga Bíborka

Tanácsadó
Horga Bíborka vagyok - ha egy gondolatba lehetne önteni, akkor pénzügyi- és életpálya tervező. A célokhoz külön-külön tervezem meg az ügyfeleimmel a szükséges lépéseket. Majd a kínálatot megversenyeztetve, szélsőséges eltéréseket megmutatva segítek a legjobb megoldások felkutatásában. Fiatalon - saját bőrömön - sikerült megtapasztalnom, hogy mennyire fontos az öngondoskodás és az életvédelem. Ezt a tudást szeretném átadni az embereknek. Büszke vagyok arra, hogy a GRANTIS csapatában, őszintén és széleskörűen van erre lehetőségem. Hiszek abban, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű információval tudok javítani az ügyfeleim életszínvonalán.
Legfőbb célom Rávilágítani az embereknél az öngondoskodás fontosságára
Hobbi Olvasás, főzés, zene
Amire büszke vagyok A családomra, az emberi és az ügyfeleimmel való kapcsolatra
Ami fontos nekem Hogy hozzá tudjak adni az emberek életéhez

Szakterületeim

Az alábbi területeket nevezném a specialitásomnak, de természetesen bármilyen egyéb pénzügyi kérdésben is magabiztosan állok a hozzám fordulók rendelkezésére.
korrcikk
  • Nyugdíjcélú megtakarítások
  • Élet- és egészségbiztosítások
  • Lakásmegoldások
  • Gyermekcélú megtakarítások

Ügyfeleim így gondolnak rám

Az értékelések a Google rendszeréből származnak.
Ide kattintva még több ügyfélvéleményt olvashat.
Aranka Olah
Aranka Olah
21napja
(Translated by Google) I have no financial questions I turn to. Horga Purple always answers all my questions with skill, kindness and high expertise. I can only recommend. (Original) Bármilyen pénzügyi kérdéssem van hozzájuk fordulok. Horga Bíborka mindig készséggel, kedvességgel és magas szakértelemmel válaszol minden kérdésemre. Csak ajánlani tudom.
Éva Varga
Éva Varga
25napja
(Translated by Google) I want to take care of my future after the birth of my child. As a non-financial professional, I wanted a professional to help me choose the best savings from the options on the market. I found this in the person of Horga Bíborka. Not only has he helped you navigate through the products to choose from, but if I’m unsure, he’ll answer any of my questions quickly, perceptibly. His personality is appealing, kind, his professional knowledge is completely reassuring to me. (Original) Gyermekem születése után szeretem volna gondoskodni a jövőjéről. Nem pénzügyi szakemberként szerettem volna, hogy egy profi szakember segítsen a piacon lévő lehetőségek közül a legjobb megtakarítás kiválasztásában. Ezt Horga Bíborka személyében találtam meg. Ő nem csak segítséget nyújtott eligazodni választható termékek között, de ha bizonytalan vagyok, bármilyen kérdésemre gyorsan, érhetően válaszol. Személyisége megnyerő, kedves, szakmai tudása számomra teljes mértékben megnyugtató.
Zsolt Marinovszky
Zsolt Marinovszky
26napja
(Translated by Google) After my interest in the service, I came to Horga Bíborka, who immediately convinced me with her helpfulness, flexibility and proficiency, which was a huge help and guarantee for me. In today’s changing world, it’s a sure point for years. It means a lot to me that every time I turn to him I immediately reach out and I know I can always count on him. Grantis equals reliability and excellent quality for me. (Original) A szolgáltatás iránti érdeklődésem követően Horga Bíborkához kerültem, aki szolgálatkészségével, rugalmasságával és jártasságával azonnal meggyőzött, hatalmas segítség és egyben garancia volt számomra. A mostani változó világban egy biztos pont évek óta. Nagyon sokat jelent számomra, hogy minden alkalommal, amikor hozzá fordulok azonnal elérem és tudom, mindig számíthatok rá. A Grantis nekem egyenlő a megbízhatósággal és kiváló minőséggel.
Zsombor Szõke
Zsombor Szõke
26napja
(Translated by Google) Purple Horga is our consultant, willing to help with anything. We discussed the options and managed to choose the one that works best for us. (Original) Horga Bíborka a tanácsadónk, mindenben készségesen segített. Átbeszéltük a lehetőségeket és a számunkra legelőnyösebbet sikerült kiválasztanunk.
Eszter papp
Eszter papp
27napja
(Translated by Google) Professionally sound information. I would like to highlight Horga Purple, who helped to the maximum and informed us. It is available to me at any time to this day. Reliable, fast, kind, up to date. Thank you. (Original) Szakmailag megfelelő tájékoztatás. Horga Bíborkát emelném ki, aki maximálisan segített, és tájékoztatott minket. A mai napig bármikor rendelkezésemre áll. Megbízható, gyors, kedves, naprakész. Köszönjük.
lszandra
lszandra
27napja
(Translated by Google) Horga Bíborka is a very helpful and prepared consultant, always available, she is aware of the latest trends and her helpful advice until we have found the most suitable solution for me, whatever the financial field. (Original) Horga Bíborka nagyon segítőkész és felkészült tanácsadó, mindig elérhető, tisztában van a legfrissebb trendekkel és segítő tanácsaival minig megtaláltuk a számomra legmegfelelőbb megoldást, legyen az bármilyen pénzügyi terület.
Benjamin Parragh
Benjamin Parragh
28napja
(Translated by Google) In the more than a year I have been in contact with Grantis consultants so far, they have all witnessed a high level of professionalism and honesty which is very rare in this field. They do not urge and try to persuade you to make any decision, but always take into account the interests of the client and give valuable, usable advice on these. Finally, if a decision is made, they will be happy to help with the contracting and subsequent administration. I can only recommend them. (Original) Az eddigi több mint egy évben mióta a Grantis tanácsadóival állok kapcsolatban, mind magas szintű profizmusról és őszinteségről tettek bizonyságot amely igen ritka ezen a területen. Nem sürgetnek és próbálnak meggyőzni semmilyen döntésre, hanem mindig az ügyfél érdekeit veszik figyelembe és ezek tekintetében adnak értékes, használható tanácsot. Végül amennyiben döntés is születik készségesen segítenek lebonyolítani a szerződéskötést és a későbbi adminisztrációt. Csak ajánlani tudom őket.
Gyuláné Jászai
Gyuláné Jászai
3 hónapja
(Translated by Google) Bíborka Horga, a colleague of mine, I met a prepared, helpful, kind lady. (Original) Horga Bíborka munkatársuk személyében egy felkészült, segítőkész,kedves hölgyet ismertem meg.Bátran ajánlom mindenkinek.Köszönönöm.
Anikó Korcsok
Anikó Korcsok
4 hónapja
(Translated by Google) I am completely satisfied with their service. Purple H. is the most competent consultant we have met in our dealings. We were fully informed and provided clear answers to all of our questions. In addition to managing your savings, we will select one of your consultants for a different profile. (Original) Teljes mértékben elégedett vagyok a szolgáltatásukkal. H. Bíborka a legkompetensebb tanácsadó akivel találkoztunk ügyintézéseink folyamán. Világos tájékoztatás kaptunk teljeskörűen, illetve minden kérdésünkre egyértelmű választ kaptunk. Megtakarítás ügyintézésén kívül más profilba is az Önök tanácsadói közül választunk majd.
Szabolcs Ojtó
Szabolcs Ojtó
5 hónapja
Tamás Koczák
Tamás Koczák
5 hónapja
(Translated by Google) I would like to thank Horga Bíborka for facilitating my decision! I have received detailed information on all issues and successfully concluded the service that is right for me! I will recommend it to others. (Original) Horga Bíborkának szeretném megköszönni a döntésem megkönnyítését! Részletes felvilágosítást kaptam minden kérdésre, és sikeresen megkötöttük a számomra megfelelő szolgáltatást! Másoknak is bátran fogom ajánlani.
Erik Gyapjas
Erik Gyapjas
8 hónapja
(Translated by Google) After a long walk, I turned to Grantis for advice. Based on my experience so far, the many positive feedbacks are fully deserved. Purple Horga became my clerk, which I was very happy about the first time we met, because she was very thorough, well informed and flexible, listened to my opinion in everything and did not speak to her, it was in my best interest. The product will be able to be branded in the long run, mentality and people-centered approach are exemplary. (Original) Hosszas utána járást követően fordultam a Grantis-hoz tanácsadás érdekében. A sok pozitív visszajelzés eddigi tapasztalatom alapján teljesen megérdemelt. Horga Bíborka lett az ügyintézőm, aminek már az első találkozásunk alkalmával nagyon megörültem, ugyanis rendkívül alapos, jól tájékozott és rugalmas, mindenben meghallgatta a véleményem és nem beszélt rá semmire, mindenben az én érdekem tekintette. A termékről majd hosszú távon lesz lehetőség vissza jelezni, a mentalitás és emberközpontú hozzáállás példa értékű.
Attila Tomkovics
Attila Tomkovics
8 hónapja
(Translated by Google) I am very pleased with Grantis Zrt. My advisor Horga Purple at our first personal meeting gave me comprehensive information on the form of investment that I am interested in. We met again recently because of the annual clearance. Even then, it provided comprehensive information on the development of the investment. In the first time, I had some questions that were answered exhaustively by phone. (Original) Nagyon meg vagyok elégedve a Grantis Zrt.-vel. A tanácsadóm Horga Bíborka első személyes találkozásunk alkalmával mindenre kiterjedő tökéletes információkat adott a az engem érdeklő befektetési formáról. Nem régiben találkoztunk ismét az éves elszámolás miatt. Ekkor is mindenre kiterjedő pontos információkkal szolgált a befektetés alakulásáról. Az első időben volt néhány kérdésem amire telefonon is kimerítő választ adott.
Katalin Németh
Katalin Németh
8 hónapja
(Translated by Google) I am very satisfied, the administration is fast and decisive. Horga Purple is not only highly professionally trained but also provides the maximum in humanity. The service is completely personalized and looks at what is good for the customer and not motivated by quick money. (Original) Nagyon elégedett vagyok, az ügyintézés gyors és határozott. Horga Bíborka nemcsak szakmailag nagyon felkészült, hanem emberileg is a maximumot nyújtja. A szolgáltatás teljesen személyre szabott és azt nézik ami az ügyfélnek jó és nem a gyors pénzkereset motiválja őket.
Bne Trz
Bne Trz
10 hónapja
(Translated by Google) I was afraid that I would not understand what counseling was about, but they were able to formulate the possible strategies in a perfectly understandable way. Purple Horga is my consultant. Any question I could ask, even basic things, was answered in detail. I went to another company with a similar profile, but somehow they looked at me and decided what would be best for me. Here, however, they have questioned my needs and I feel we have chosen the solution that is really best for me, not a generic package for every incoming customer. (Original) Féltem, hogy nem fogom érteni, ami a tanácsadáson elhangzik, de sikerült tökéletesen érthetően megfogalmazniuk a lehetséges stratégiákat számomra. Horga Bíborka a tanácsadóm. Bármilyen kérdést feltehettem, akár alap dolgokról is, részletes választ kaptam. Más hasonló profilú vállalatnál is jártam, de ott valahogy rám néztek és eldöntötték helyettem, hogy mi lenne nekem a legjobb. Itt viszont kifaggattak az igényeimről és úgy érzem, azt a megoldást választottuk közösen, ami tényleg nekem a legjobb, nem egy általános csomag minden beeső ügyfél részére.
Péter Benedek
Péter Benedek
1 éve
(Translated by Google) They do honest, clean, precise, precise work. Literally pleasant experience, both advisers as spent valuable time in a pleasant office environment. Cardinal is fast and efficient as I like it. (Original) Őszinte, tiszta, pontos, precíz munkát végeznek. Szószerint kellemes élmény, mind a tanácsadóikkal, mint a kellemes irodai környezetben töltött értékes idő. Bíborka gyors és hatékony, ahogy azt én szeretem.
György Tardy
György Tardy
1 éve
(Translated by Google) Crowd Horga and his colleagues at Grantis combine professionalism with a level of kindness and helpfulness rarely encountered. They give you advice and care about your finances in a clear, understandable way. Whether it is pension savings, health insurance, or other investment, I can only recommend Bíborka and Grantis's consulting team. (Original) Horga Bíborka tanácsadó és a Grantis kollégái a profizmust párosítják egy olyan szintű kedvességgel és segítőkészséggel, amilyennel ritkán találkozni. Áttekinthető, bárki számára közérthető módon adnak tanácsot és gondoskodnak a pénzügyeimről. Legyen szó akár nyugdíjmegtakarításról, egészségbiztosításról, vagy egyéb befektetésekről, csak ajánlani tudom Bíborkát és a Grantis tanácsadói csapatát.
Judit Dr Galics
Judit Dr Galics
1 éve
(Translated by Google) Grantis. Not only does it help you to navigate the growing importance of self-care insurance, but it also binds to the individual insurer / service provider based on individual conditions and needs. Without experience and detailed knowledge of the area, he takes the risk of making a quick decision. The Grantisban tailored, detailed information, help sections without bending accurate analyzes and truly individual. This is what I did, Magician Horga - and now my advisor, who, besides being prepared, is direct, open and determined. Gladly recommend it to the attention of future clients. (Original) Grantis. Nemcsak segít eligazodni az egyre fontosabbá váló öngondoskodás biztosítási feladataiban, de össze is köt az egyéni kondíciók és igények alapján a megfelelő biztosítóval / szolgáltatóval. Tapasztalat és a terület részletes ismerete nélkül rizikót vállal, aki gyors döntést hoz. A Grantisban pontos elemzésekkel és valóban egyénre szabottan, részletes tájékoztatással, részre hajlás nélkül nyújtanak segítséget. Ezt kaptam én is, Horga Bíborka volt - és jelenleg is a tanácsadóm, aki felkészültsége mellett közvetlen, nyílt és határozott. Szívesen ajánlom jövőbeni ügyfelei figyelmébe.
László Czapári
László Czapári
1 éve
(Translated by Google) We really liked the directness and preparedness of our consultant. We also read the background material for balesetbiztósításhoz, and that raised questions, a good deal, we got those answers. For the first time we made insurance, we do not know what will be, but so far we are satisfied. Good to be our contact person! He is none other than the horga Bíborka Grantis Hungary Zrt! (Original) Nekünk nagyon tetszett a tanácsadónk közvetlensége és felkészültsége. Mi a háttéranyagot is átolvastuk az balesetbiztósításhoz,és amik felmerültek kérdések,jó sok,azokra válaszokat kaptunk. Elöször kötöttünk biztosítást,még nem tudjuk mi lesz,de eddig elégedettek vagyunk. Jó,hogy ő a kapcsolattartónk! Ő pedig nem más ,mint Horga Bíborka a Grantis Hungary Zrt.-től!
tibor nagyistok
tibor nagyistok
1 éve
(Translated by Google) Cardinal Horga! Thank you for your expertise in offering insurance to others (Original) Horga Bíborka! Köszönjük a szakértelmed, amit ajánlok másoknak is biztosítás ügyben

Jelentkezzen díjmentes és független tanácsadásunkra!

Számíthat ránk a pénzügyekben az élet legtöbb területén. Ossza meg velünk elképzeléseit, és segítünk megtalálni azt, ami a legkedvezőbb megoldást nyújtja Önnek.
Ez történik,
miután jelentkezik
Jelentkezés űrlapon keresztül
Rendszerünk a jelentkezését elmenti.
Kapcsolatfelvétel
A következő munkanapon Horga Bíborka telefonon előzetes igényfelmérést készít Önnel.
Személyes találkozó
Tanácsadónkkal irodánkban, otthonában vagy egy kávézóban találkozhat, aki segít összehasonlítani az ajánlatokat, és megtalálni az Önhöz leginkább illőt.
Kapcsolattartás
Telefonos ügyfélszolgálatunk és a személyes tanácsadója a szerződés megkötése után is Ön mellett lesz. Ha probléma adódik, hozzánk bármikor fordulhat!