Ebből képződik a tőkéd biztosításnál.

A megtakarítás azt a pénzt jelenti, ami egy személynek megmarad, miután egy adott időszakban a rendelkezésre álló jövedelméből levonja a fogyasztási kiadásait. A megtakarítás tehát az egyén vagy a háztartás nettó pénzeszköz-többletét jelenti, miután minden kiadást és kötelezettséget kifizettek.

A megtakarításokat készpénz vagy készpénz-egyenértékesek formájában (pl. bankbetétként) tartják, amelyek nincsenek kitéve veszteségkockázatnak, de ennek megfelelően minimális hozammal is járnak. A megtakarítások befektetéssel is gyarapíthatók, ami azonban megköveteli, hogy a pénzt kockázatnak tegyük ki.

A megtakarítás szembeállítható a befektetéssel, mivel az utóbbi a vagyon növelésére törekszik azáltal, hogy pénzt tesz kockáztat.


A negatív megtakarítás a háztartások eladósodását vagy negatív nettó vagyonát jelzi.