Az alapbiztosítás az az önálló biztosítás, ami mellé a kiegészítő biztosítások (pl. családtagokra) megköthetőek. A főbiztosított az, aki a szerződést köti, és akire az alapbiztosításban szereplő biztosítási események vonatkoznak. Mindenki más társbiztosítottnak minősül.

A főbiztosított az a személy, aki a biztosítási szerződést saját maga, minden egyes járműbiztosított és minden egyes megnevezett járművezető nevében megkötötte. Ők azok, akik a szerződést megkötötték, és ők választhatják ki, hogy ki a járműbiztosított és ki a megnevezett járművezető.

A járműbiztosítottat a főbiztosított jelöli ki, mint azt a személyt, aki a leggyakrabban vezeti a járművet, és kiérdemli a kármentességi kedvezményt. A megnevezett járművezetők a főbiztosított által kijelölt további járművezetők, akik jogosultak a jármű vezetésére a biztosítás alapján.