A kedvezményezett jut hozzá a biztosítási összeghez + a befizetésekhez + a hozamokhoz a biztosított halála esetén – illetékmentesen és hagyatéki eljáráson kívül. A kedvezményezett megjelölésére minden esetben figyelni kell, hiszen ennek hiányában a törvényes örökös örököl, aki például, ha még kiskorú, akkor a gyámhatóság 18 éves koráig nem is engedi hozzáférni az összeghez.

Általában bármely személy vagy szervezet megnevezhető kedvezményezettként egy bizalmi vagyonkezelői szerződésben, végrendeletben vagy életbiztosításban. A pénzeszközöket felosztó személy vagy a jótevő különböző kikötéseket tehet a pénzeszközök kifizetésére vonatkozóan, például a kedvezményezettnek el kell érnie egy bizonyos életkort vagy házasnak kell lennie. A kedvezményezettre nézve adózási következményekkel is járhat. Például, míg a legtöbb életbiztosítási kötvény tőkéje nem adóköteles, a felhalmozott kamatok után adót kell fizetni.

Az egyik legfontosabb dolog a nyugdíjba vonulás után vagy előtt a kedvezményezett megnevezése, hogy minden vagyon a megfelelő kezekbe kerüljön. A kedvezményezettek megnevezésének elmulasztása katasztrofális hatással lehet a család pénzügyi helyzetére, ha Ön vagy házastársa a szükséges tervek nélkül hal meg.