Szűkebb értelemben a tisztán haláleseti biztosítást jelenti. Tágabb értelemben minden olyan életbiztosítás kockázati életbiztosításnak tekinthető, amely a személyt célozza, és az őt fenyegető külső (baleseti) és belső (betegségi) kockázatokat fedi le.

Bár nincs két teljesen egyforma egyén, sok emberben vannak olyan hasonlóságok, amelyek alapján besorolhatók. A biztosítótársaságoknak tudniuk kell, hogy egy új ügyfél vagy vállalkozás új biztosítási kötvényének megkötése milyen valószínűséggel lesz nyereséges. Végtére is, egy új biztosítási szerződés vállalása évi néhány ezer forintért nem túl jövedelmező a biztosító cégnek, ha a biztosított végül több milliónyi kártérítési igényt támaszt.

Az autóbiztosítások esetében például a biztosító megvizsgálhatja a jármű korát, a vezető életkorát, a vezető előéletét, a kért fedezet összegét és azt a területet, ahol a járművet üzemeltetik. Ezek a tényezők együttesen létrehozzák egy adott típusú járművezető profilját, amelyet az aktuáriusok felhasználhatnak annak meghatározására, hogy az adott profilba tartozó járművezetők hogyan viselkednek.