Szűkebb értelemben a tisztán haláleseti biztosítást jelenti. Tágabb értelemben minden olyan életbiztosítás kockázati életbiztosításnak tekinthető, amely a személyt célozza, és az őt fenyegető külső (baleseti) és belső (betegségi) kockázatokat fedi le.