A befektetési alapkezelők által kibocsátott, a jogszabályokban (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben) meghatározott feltételekkel kibocsátott értékpapír. A tulajdonosok ennél a módozatnál vagyoni jogokkal rendelkeznek – részesednek a befektetési alap hozamából -, nincsenek azonban tagsági jogaik, így a működést nem befolyásolhatják. Az alapban összegyűlt tőkét a vagyonkezelő forgatja a befektetési politikában leírt szabályok alapján.

Kötelező tartalmi kellékei:

  • a befektetési alap megnevezése és a befektetési jegy sorozat megjelölése;
  • a befektetési alap fajtája (zárt végű, nyílt végű), típusa (nyilvános vagy zártkörű), futamideje;
  • a befektetési jegy névértéke, értékpapír kódja és sorszáma;
  • a tulajdonos neve;
  • a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a befektetési jegyhez fűződő, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott jogai;
  • a kibocsátás időpontja;
  • az alap kezelését végző befektetési alapkezelő cégneve és székhelye;
  • az alap kezelését végző befektetési alapkezelő cégszerű aláírása.