Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy biztosítási esemény történt, és a jogalap tisztázott, a biztosított kérésére a biztosító kárelőleget folyósíthat. A fizetendő összeget a különös vagy kiegészítő feltételekben meghatározottak alapján számolják ki. Jellemzően nagyobb károk esetén fizet a biztosító kárelőleget gyorsított kárrendezés keretében. Fontos megjegyezni, hogy ha gyorsított kárrendezést választasz, és a biztosító megfizeti a kikalkulált összeget, további kártérítésre az esettel kapcsolatban nem lesz lehetőséged, ha aláírod az ezzel kapcsolatos megállapodást. Így az elsőre jó ajánlatnak tűnő egyezséggel akár rosszul is járhatsz, mert a nem vagyoni jellegű károkat, azaz a személyi sérülést általában nem kalkulálják bele az összegbe.

Kiemelt károk esetén a biztosító meghatározott személyi kárrendezési kapcsolattartót jelöl ki, aki végig vezeti az ügyfelet a kárrendezési folyamat lépésein és akitől az ügyfél a kárrendezési eljárásról folyamatosan tájékoztatást kaphat. A gyorsított eljárásban, a lehetőségek alapján 5 munkanapon belül folyósításra kerül a kárelőleg. Kárfelülvizsgálat szükségessége esetén azt a kárszemlét követő 3 munkanapon belül elvégzi. Kiemelt károkról akkor beszélünk, ha azok az ügyfél egzisztenciális helyzetét veszélyeztetik (az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik).