Ha olyan kérdésed van, amire nem találod meg itt a választ, akkor ne habozz hanem tedd fel bátran!

Mi minősül nyugdíjbiztosításnak?

A nyugdíjbiztosítás az életbiztosítások különleges, nyugdíj-megtakarítást célzó formája. Segítségével nyugdíjra takaríthatsz meg. 2014-től az SZJA-törvény szerint nyugdíjbiztosításnak minősül az az életbiztosítási szerződés, melyre az alábbiak együttesen teljesülnek:

  • konkrét lejárattal rendelkezik, amely megegyezik a szerződéskötéskor aktuális jogszabályok szerinti nyugdíjkorhatárral (ez jelenleg az 1957 után születettek esetében a 65. életév),
  • szolgáltat a biztosított halála esetén, nyugdíjba vonulásakor, ha a biztosított a lejárat napján életben van, illetve, ha a tartam alatt legalább 40%-os maradandó egészségkárosodást szenved.

Életbiztosítások közül csak nyugdíjbiztosításokra vehető igénybe 20%-os adókedvezmény, ezért érdemes figyelni, hogy ne csak egyéb, nyugdíjbiztosításnak nem minősülő, nyugdíj célú biztosítási szerződést válassz, ha az adókedvezmény lehetőségét ki akarod használni.

Fontos, hogy ha befektetésedhez a lejárat előtt akarsz hozzáférni (kivéve a szolgáltatás kifizetése), akkor az igénybe vett adókedvezményt 20% büntetőkamattal növelve levonják egyenlegedből kifizetés előtt. Bizonyos időtáv után (7-10 év) még így is pozitívan jöhetsz ki a szerződésből, hiszen az adókedvezmény hozamai – múlt tapasztalataira támaszkodva – átlagos hozammal is meghaladhatják a 20%-os büntetést, tehát ténylegesen nyereséggel tudsz kiszállni, azonban ezt érdemes a szerződés megszüntetése előtt kiszámolnod.

Mit jelent az, hogy egy nyugdíjbiztosítás záradékos vagy új termék?

2014-ben a nyugdíjbiztosítás fogalmának definiálásával, alapvetően nem találtak fel semmilyen új életbiztosítási kategóriát, mindössze a már meglévő életbiztosításokat szigorították az új törvényi feltételekkel.

A törvény a betartandó feltételeken kívül viszont nem írt elő semmilyen kötelező irányt arra vonatkozóan, hogy a biztosítóknak a meglévő termékpalettát kell átalakítani vagy új termékeket kell alkotni. Így minden társaság a saját üzleti döntése alapján hozta létre a nyugdíjbiztosítási ajánlatait. Ennek megfelelően van biztosító, ami egy már meglévő termékét „záradékolta”, azaz „helyezett rá egy pecsétet”, amitől az már nyugdíjbiztosításnak számít.

Voltak olyan biztosítók is, amik vadonatúj terméket fejlesztettek le az új szabvány szerint. A záradékolt és új termékek így ugyanannyira megfelelnek az SZJA-törvény nyugdíjbiztosítási részének, az egyes különbségek csak piaci jellegűek lehetnek.

Melyik törvény szabályozza a nyugdíjbiztosítást?

A nyugdíjbiztosítás definícióját az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról határozza meg. Ezen kívül természetesen, mint minden biztosítás, így a nyugdíjbiztosítások szabályozásában is a Biztosítási törvény és a Ptk. is jelentős szereppel bír.

Klasszikus vegyes vagy unit-linked alapú nyugdíjbiztosítást válasszak?

Az SZJA-törvény a nyugdíjbiztosítás definíciójában nem határozza meg a biztosítók számára, hogy milyen típusú befektetési lehetőségekkel rendelkező életbiztosításokat vonhatnak be (vagy alkothatnak) az adókedvezmény igénybevételére lehetőséget nyújtó termékek körébe.

A legtöbb biztosítótársaság a széleskörű befektetési lehetőségekkel rendelkező, un. befektetési egységekhez (Unit-Linked) kötött életbiztosításokból hozta létre nyugdíjtermékét, de találhatunk konzervatívabb megoldást alkalmazó biztosítókat is, akik a mögöttes befektetés kezelésébe nem engedik beleszólni az ügyfelet (Klasszikus vegyes életbiztosítás). A sokszínűség kedvéért olyan társaság is van, amely egy terméken belül ajánl fel ügyfelei részére választást a befektetések módjára vonatkozóan.

A befektetési egységekhez (Unit-Linked) kötött biztosítások hosszú távon magasabb hozammal kecsegtetnek, és lehetőséget biztosítanak számodra, hogy irányítsd a portfóliód összetételét, bár ezzel együtt nagyobb kockázat is hárul rád. A klasszikus vegyes életbiztosítások viszont jellemzően garantált technikai kamatot adnak befektetésedre. Így jóval kisebb kockázatot vállalsz, de a kiugró hozamokról is le kell mondanod, hiszen a garanciához a befektetés-kezelőnek is kockázatkerülően kell kezelnie a pénzed.

Nyugdíjbiztosítások összehasonlítása >>

Mi a különbség a szerződés-kötéskori nyugdíjkorhatár és a tényleges nyugdíjba vonulás között?

A szerződéskötéskor aktuális nyugdíjkorhatár az a törvényben meghatározott nap, amely a kötvényesedéskor érvényben van. Jelenleg ez születési dátumtól függően 62-65 év között van, az 1957 vagy utána születők esetében pedig minden esetben a 65. születésnap.

Azonban előfordulhat, hogy valaki korábban válik nyugdíjassá (például nők 40 év munkaviszony után, rokkantsági nyugdíj), akkor a nyugdíjbiztosítás ebben az időpontban fog szolgáltatni. Továbbá előfordulhat az is – sajnos várható is -, hogy változik a hivatalos nyugdíjkorhatár, és később tudsz csak nyugdíjba menni, mint azt a szerződéskötéskor a törvények kimondták. Ebben az esetben a biztosítás lejárata az eredeti, tehát a kötéskori nyugdíjkorhatár és a biztosító ekkor fog szolgáltatni, függetlenül attól, hogy aktív állományban maradsz.

Összefoglalva a nyugdíjbiztosítás szolgáltatása legkésőbb a kötéskori nyugdíjkorhatár vagy a tényleges nyugdíjba vonulás időpontja közül a korábbi, illetőleg az esetleges tartamon belüli halál időpontja.

Melyek a hivatalos nyugdíjkorhatárok Magyarországon 2023-ban?

Születési évÖregségi nyugdíj korhatáraÖregségi nyugdíj időpontja
1951622013. január
195262. év + 183 nap2014. június
1953632016. január
195463. év + 183 nap2017. június
1955642019. január
195664. év + 183 nap2020. június
1957652022. január
1958652023. január
1959652024. január

Ki köthet nyugdíjbiztosítást?

Nyugdíjbiztosítást bárki köthet, aki az adott életbiztosítási szerződő feltételeinek megfelel. Ez a legtöbb esetben 18-65 éves kor közötti, magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyt jelent. Fontos azonban, hogy az éves 20% adókedvezményre viszont csak az jogosult, aki fizet SZJA-t.

További feltétel, hogy a nyugdíjbiztosítást kötni szándékozó ne legyen még nyugdíjas, illetve rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban se részesüljön, valamint annak megállapítása se legyen folyamatban nála.

Személyes tanácsadás a Grantis szakemberével

Vegyél részt 60 perces ingyenes konzultációnkon, hogy nyugdíjasként is megőrizhesd a mai életszínvonalad!

Kik a nyugdíjbiztosítás szerződés szereplői?

A szerződő fizeti a biztosítási díjat és ő is jogosult az adókedvezményt igénybe venni. A biztosított kapja a szolgáltatást, tehát az ő szerződés-kötéskori nyugdíjkorhatárához igazodik a nyugdíjbiztosítási szerződés tartama.

A legtöbb esetben a szerződő és a Biztosított személye megegyezik, azonban a Szerződő és a Biztosított a legtöbb biztosító esetében lehet eltérő személy is, azaz takarékoskodhatsz a saját adókedvezményeddel más nyugdíjára is! Egy szerződésnek csak egy Biztosítottja lehet a megtakarításra és az adókedvezményre vonatkozóan. A Biztosított halála esetén, a Kedvezményezett (kedvezményezett hiányában az örökös/ök) jut hozzá a haláleseti szolgáltatási összeghez. A Biztosított legalább 40%-os rokkantsága esetén pedig értelemszerűen a Biztosított maga jogosult a Nyugdíjbiztosítás szolgáltatására is.

Állami támogatás vagy adókedvezmény?

A nyugdíjbiztosításokra SZJA adójóváírást, azaz adókedvezményt vehet igénybe a szerződő, abban az esetben, ha fizet Személyi Jövedelem Adót. Az állami támogatás és az adókedvezmény között az alapvető különbség, hogy az állami támogatás legtöbbször annak is alanyi jogon jár (pl.: a lakáskasszák esetében), aki már nem fizet jövedelemadót, tehát például a nyugdíjasoknak. Az adókedvezmény viszont, mint a nevében is benne van, az adóból igényelhető vissza. Sőt, az adókedvezmény a Nyugdíjbiztosítások esetében valójában adóról való rendelkezési jogot jelent, azaz nem kapjuk meg, hanem azt minden év végén jóváírják a Nyugdíjbiztosításunk egyenlegén.

Mi az állam szerepe / befolyása a Nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban?

Fontos leszögezni, hogy a Nyugdíjbiztosítás egy üzleti Biztosító társaságoknál köthető szerződés akár csak a többi életbiztosítás. Ebből kifolyólag a Nyugdíjbiztosítás, nem része az állami TB nyugdíjrendszernek, így pont annyira állami befolyású termék, mint egy banki folyószámla. Érdemes azt is felismerni, hogy az életbiztosítási adókedvezmény ismételt bevezetésével az állam az öngondoskodás felé motiválja az állampolgárokat, amely nem csak egy új nyugdíj előtakarékossági eszközt, de egy egyértelmű irányt is jelent a magyar nyugdíj jövőjére vonatkozóan. Tehát az Állam szerepe az adókedvezmény igénybevételére való lehetőség fenntartása, vagy esetleges jövőbeni megszűntetése, de ez nem befolyásolja az öngondoskodás szükségszerűségét, illetve a nyugdíjbiztosítások egyéb nyugdíj-megtakarításokkal szembeni kiemelkedő hozamvárakozását, ráadásul az igénybevett adókedvezmény és annak hozamai már minket illetnek!

Van-e garancia a Nyugdíjbiztosításokra?

A nyugdíjbiztosítási SZJA törvény nem szabályozza azt a Biztosítók számára, hogy nyugdíj célú életbiztosításaikat a törvényi feltételeken túl, milyen extrákkal rakják össze. Ennek megfelelően vannak olyan Biztosító társaságok, amelyek klasszikus vegyes életbiztosítással reagáltak a törvényre, így az éves 2-2,9%-os technikai kamatot, sőt esetenként a befizetett pénzt garantálni tudják az ügyfeleknek. Azok a Biztosítók, akik pedig unit-linked módozattal készültek, szintén kínálhatnak különféle garantált eszközalapokat, tőke- és hozamvédelmet, illetve árfolyammaximum garanciát is. Garancia tehát igénybe vehető a Nyugdíjbiztosításokra, nem mindegy azonban, hogy melyiket választjuk.

Milyen időtávra köthető a Nyugdíjbiztosítás?

A Nyugdíjbiztosítás lejárati időpontja minden esetben a Biztosított szerződéskötéskor várható jogszabályban meghatározott nyugdíjkorhatára. A jelenlegi szabályozás értelmében ez a legtöbb esetben a 65. születésnap. Így jellemzően a Nyugdíjbiztosítás tartama, tehát a megtakarítási időszak nem kerek év. Például egy 1970. június 30-án született személy lejárati napja 2035. június 30, így ha ő mondjuk, 2014. március 1-én köt nyugdíjbiztosítást, akkor a megtakarítási időtávja pontosan 21 év és 122 nap lesz.

Hogyan lehet igénybe venni az adókedvezményt?

A Nyugdíjbiztosítás szerződője minden évben az éves befizetések 20%-ával megegyező, de maximum 130.000 Ft adójóváírásra jogosult a szerződő által befizetett személyi jövedelemadó terhére. Az adókedvezmény az adott adóévben ténylegesen befizetett esedékes rendszeres díjakra, azon belül is a megtakarítási részre és a befizetett eseti díjakra vonatkozik, és évente együttesen maximum 650.000 Ft megtakarítási rész után vehető igénybe. Az adókedvezmény pontos összegét az éves adóbevallásban az életbiztosításokra vonatkozó részben kell szerepeltetned, ehhez a biztosító minden évben igazolást állít ki befizetéseidről. Arra azonban figyelj, hogy mivel az Önkéntes nyugdíjpénztárra és a NYESZ-R számlára is igénybe vehető adókedvezmény, ezért a 3 féle nyugdíj megtakarítási formára összesen igényelhető adójóváírásod nem haladhatja meg évente a 280.000 Ft-ot!

Példaszámítás az adókedvezményre

Ha például egy havi 25.000 Ft-os Nyugdíjbiztosítási szerződést indítasz, akkor az éves díjad 300.000 Ft. Ennek az éves díjnak a 10%-a lehet legfeljebb a kockázati díjrész (rokkantság, és haláleset), ami jelen esetben 30.000 Ft. A fennmaradó rész a megtakarítási rész 20%-a, (270.000 x 0,2) 54.000 Ft, így ekkora összegű adókedvezményre vagy jogosult az SZJA-d terhére. A teljes éves díjad így valójában 354.000 Ft, ezért olyan mintha eleve havi 29.500 Ft-os megtakarítási résszel rendelkező szerződést kötöttél volna. (Havi +4.500 Ft ajándék). Fontos azonban azzal is tisztában lenni, hogy az adókedvezmény leginkább nem az „ajándék” befizetés miatt jó dolog, hanem az ezekre évek alatt felgyülemlett többlet hozam miatt. A fenti példával élve, az adókedvezmények + a hozamaik a kamatos kamatnak köszönhetően már 20 év alatt is, közel 4,5 millió forinttal magasabb lejárati összeget eredményeznek.

Mennyit kell félrerakni a maximális adókedvezményhez?

A maximális éves 130.000 Ft adókedvezmény kihasználásához 650.000 Ft éves díjú + kockázati díjrész, azaz 54.167 Ft-os havi díjú nyugdíjbiztosítási szerződést kell indítanod. A kockázati díjrész minden esetben a korodtól függ, így értéke minden korban más, és más. Ahogy feljebb is látható, a kockázati díjrész legfeljebb az éves díj 10%-a lehet, így kiszámítható, hogy legfeljebb 722.222 forintos éves díjról lehet szó, aminél 72.222 forint az éves kockázati díja. (TB szerinti 40%-os rokkantság, és haláleset)

Fontos azonban tudni, hogy csak a nyugdíj megtakarításra vonatkozó díjakra vonatkozik az adókedvezmény igénybevételének lehetősége, a szerződésben lévő kockázati elemek díjaira, illetve az esetleges kiegészítő biztosítások díjaira nem.

Szükséges-e orvosi vizsgálat a nyugdíjbiztosításhoz?

A Nyugdíjbiztosítások alapvetően életbiztosítások, így csak abban az esetben szükséges orvosi vizsgálatra menned a megkötésükkor, ha ezt a feltételek kifejezetten előírják. Alapesetben erre nem lesz szükség, kivéve, ha olyan magasabb összegű kiegészítőt, vagy speciális védelmet is igényelsz a szerződés mellé, amely megköveteli a vizsgálatot. Mi azonban azt javasoljuk, hogyha klasszikus életbiztosítási igényed is felmerülne a nyugdíj előtakarékosság mellett, akkor azt kezeld külön erre a célra indított szerződésen belül. Ezáltal egyrészt árban is sokkal jobban kijössz, másrészt pedig a Nyugdíjbiztosítás kockázati díjai után úgysem leszel jogosult adókedvezményre, csak az alapbiztosítás díja után. [/toggle]

Mi történik a lejáratkor?

A szerződés lejár, amikor eléred a szerződéskötéskor aktuális hivatalos nyugdíjkorhatárt, azaz jellemzően a 65. születésnapodat. Ekkor a Biztosító a megadott számlaszámodra (biztosított számlájára) kifizeti a lejárat napján aktuális egyenleget, ami az évek során befizetett díjakból és az igénybe vett adókedvezményekből valamint ezek hozamaiból elért befektetési értéket, költségekkel csökkentve jelenti. A Biztosító kifizetését semmilyen adó vagy járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

A lejárati időpont előtti megszűnés esetén, korábbi nyugdíjazás vagy 40%-ot elérő maradandó egészségkárosodáskor, a biztosító az akkor aktuális egyenlegedet, vagy bizonyos esetekben un. visszavásárlási értékét fizeti ki a szerződésnek. Maradandó egészségkárosodás miatti megszűnéskor a biztosító a fentieken túl, kifizeti az esetleges rokkantságra szóló biztosítási összeget, illetve ezen eseményre vonatkozó kiegészítők biztosítási összegeit is.

Mi történik halál esetén?

A Biztosított halála esetén a szerződésben megjelölt kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra (kedvezményezett hiányában az örökös/ök), amely egyrészt áll az aktuális haláleseti biztosítási összegből, illetve a biztosítás aktuális halálesetre vonatkozó számítási szabály szerinti befektetés (pénzalap) aktuális értékéből.

Mi történik legalább 40%-os rokkantsági nyugdíj esetén?

40%-ot elérő maradandó egészségkárosodáskor a biztostó az akkor aktuális egyenlegedet, vagy bizonyos esetekben un. visszavásárlási értékét fizeti ki a szerződésnek. Fontos szabály, hogy csak akkor fizethető ki egy összegben a szolgáltatás, ha a szerződéskötéstől számítva legalább 10 év eltelt már az esemény bekövetkezésekor. Ennél rövidebb idő esetén a biztosító csak járadék formájában fizethet, tehát a szolgáltatási összeget, nem csökkenő részletekben minimum 10 éven át folyósítja részedre.

A biztosító a fentieken túl kifizeti az esetleges rokkantságra szóló biztosítási összeget, illetve ezen eseményre vonatkozó kiegészítők biztosítási összegeit is.

Mi történik akkor, ha a lejárat előtt szeretném megszüntetni a nyugdíjbiztosítást és hozzáférni a pénzemhez?

Nyugdíjbiztosítások esetében ez a lejárat előtti részleges vagy teljes visszavásárlással történik. Ebben az esetben a biztosítóhoz a visszavásárlási igényt írásos formában kell benyújtani, ami a kézhezvételt követően kiszámítja neked az aktuális visszavásárlási értéket.

Ez az érték a (biztosítói szerződésenként eltérő) a biztosító visszavásárlási szabályai szerint csökkentett egyenleg, tehát legtöbbször nem a teljes megtakarításodat kapod vissza. Sőt, ezen felül az igénybe vett adókedvezmények 20%-kal növelt összegének és a szerződéshez kapcsolódó egyéb költségek levonását is tartalmazza.

Részvisszavásárlás esetén is az összes igénybe vett adókedvezményt és 20% büntetőkamatot vonnak le. Egyes biztosítóknál nincs lehetőség részvisszavásárlásra, csak a teljes szerződést megszüntetve juthatsz a pénzedhez, illetve erre is sokszor csak az első 1-3 év elteltével van lehetőséged.

Mi történik akkor, ha 10 év előtt jár le a szerződés?

Ha a biztosított részéről a szerződés-kötéskori nyugdíjkorhatár elérése, vagy a tényleges öregségi vagy rokkantsági nyugdíjjogosultság megszerzése a szerződés 10. éve előtt történik meg, akkor ebben az esetben a biztosító nem egy összegben, hanem a 10 évhez hátralevő időre tartó nem csökkenő összegű járadék formájában fizet. Egy konkrét példán keresztül szemléltetve amennyiben a 8. évfordulónál jár le a szerződés, akkor egy 2 éves, nem csökkenő összegű járadék veszi kezdetét

Mi történik akkor, ha megtakarítás közben emelik a nyugdíjkorhatárt?

Mivel a nyugdíjbiztosítási szerződés a kötéskor aktuális hivatalos nyugdíjkorhatárig tart, a nyugdíjkorhatár, szerződési időszak alatti kitolásának nincsen hatása a lejáratra. Emlékeztetőül: a lejárat a szerződés-kötéskori hivatalos nyugdíjkorhatár és a tényleges nyugdíjba vonulás közül az az időpont lesz, amelyik hamarabb bekövetkezik.

Mi van, ha nem tudom fizetni a nyugdíjbiztosítást?

Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy bármilyen ok miatt huzamosabb ideig nem tudod befizetni a díjakat, akkor több lehetőséged is van: a megtakarításos életbiztosításokhoz hasonlóan szüneteltetheted a díjfizetést. A legtöbb biztosító erre a 2. vagy 3. díjrendezett év után ad lehetőséget, akár egy vagy több éves időszakra is.

Természetesen a díjszüneteltetett időszakra, az adókedvezményre sem vagy jogosult és ilyenkor a hűségbónuszt is elveszíted.

Tovább lehetőség a díjmentesítés. Ha nem akarsz már többet befizetni a megtakarításodba, nem feltétlenül kell visszavásárolnod a szerződést és ezzel veszteséget elszenvedni. Arra is van mód, hogy végleges díjmentesítést kérj. Ekkor több rendszeres díjat már nem kell fizetned, az összegyűlt megtakarításod viszont megmarad a nyugdíjbiztosításban és tovább generál hozamot a nyugdíjas kor eléréséig. Fontos, hogy a díjmentesített szerződésnek egyes biztosításoknál extra költségei lehetnek.

Lehetőséged van díjcsökkentésre is, ha egy alacsonyabb összeget tudnál fizetni. Ez több biztosítónál is 1-3 év megtakarítás után válik lehetővé.

A legvégső esetben meg is szüntetheted, azaz visszavásárolhatod a nyugdíjbiztosítást. Fontos, hogy a biztosítók ilyenkor egy visszavásárlási értéket fizetnek neked, ami gyakran jóval kevesebb lesz, mint a tényleges megtakarításod. A kapott adójóváírásokat 20 százalék büntetőkamattal a biztosító levonja a megtakarításodból kifizetés előtt, ha nincs elég fedezeted, akkor a NAV-nak kell befizetned. Éppen ezért csak akkor ajánljuk a szerződés megszüntetését, ha tényleg nincs más mód.

Mikor férhetek hozzá a nyugdíjbiztosításom egyenlegéhez?

Alapesetben a nyugdíjbiztosítás akkor szolgáltat neked, ha eléred a szerződéskötéskor érvényben lévő hivatalos nyugdíjkorhatárt (legtöbbször 65 év), vagy ha ezt megelőzően mész öregségi vagy legalább 40%-os rokkantsági nyugdíjba. Ha időközben haláleset történik veled, akkor a szerződésben megjelölt kedvezményezetted (kedvezményezett hiányában az örökös/ök) kapja meg a pénzt.

Minden egyéb esetben, azaz ha a lejárat / szolgáltatás előtt lenne szükséged pénzre, akkor az eddig igényelt adókedvezményeket 20% kamattal növelten levonják az egyenlegedből. Majdnem az összes termék esetén azonban (a visszavásárlási szabályoktól és az évek alatt elért hozamoktól függően), máskor ugyan, de van olyan időpont, amikor megérheti még így is visszavásárolni a szerződést. Erre vonatkozó kalkulációt azonban csak személyes tanácsadás keretein belül tudunk neked készíteni.

Melyek a nyugdíjbiztosítás felmondásának feltételei?

A nyugdíjbiztosítások esetében a felmondás, a lejárat előtti részleges visszavásárlással történik. Ebben az esetben a Biztosítóhoz a visszavásárlási igényt írásos formában kell benyújtani, aki a kézhezvételt követően kiszámítja neked az aktuális visszavásárlási értéket. Ez az érték a (Biztosítói szerződésenként eltérő) visszavásárlási szabályok szerint csökkentett egyenleg, ezen felül az igénybevett adókedvezmények 20%-kal növelt összegének és a szerződéshez kapcsolódó egyéb költségek levonását is tartalmazza.

Amennyiben csak a további díjfizetést szeretnéd megszüntetni, és a felhalmozott befektetésre azonnal nincs szükséged, lehetőséged van ideiglenesen szüneteltetni a szerződést vagy akár véglegesen díjmentesíteni, így megszűnik a díjfizetési kötelezettség, de a befektetési előnyöket változatlanul élvezheted és még az igénybevett adókedvezményt sem kell visszafizetned.

Mi van akkor, ha 40% alatti a rokkantság?

Amennyiben a Nyugdíjbiztosítási szerződés ideje alatt a Biztosított lerokkan, de a rokkantsági fok nem éri el a törvényes rokkantsági nyugdíjazáshoz szükséges 40%-os arányt, akkor a szerződés nem szűnik meg és biztosítói kifizetés sem történik. Ebben az esetben a szerződés megy tovább és a díjfizetés is érvényben marad. Érdemes azonban a 40% alatti rokkantságra is felkészülni, különböző kiegészítő biztosítások igénybevételével.

Kérhetem-e járadékban a lejárati összeget?

A Nyugdíjbiztosításokra vonatkozó SZJA törvénycikk nem szabályozza, hogy a lejáratkor a Biztosítók egy összegben vagy járadékban kötelesek a szolgáltatást teljesíteni. Mivel szabad üzleti döntés kérdése, ezért érdemes a megfelelő szerződés kiválasztása előtt tájékozódni a járadékfizetési opció lehetőségéről.

Mit kell tudni a nyugdíjbiztosítás örökléséről?

A nyugdíjbiztosítások szolgáltatása a „sima” életbiztosításokhoz hasonlóan illetékmentesen és a hagyatéki eljárás hatályán kívül kerülnek kifizetésre a kedvezményezett/ek részére, általában a bejelentést követő 2-3 héten belül.

Fontos azonban tudni, hogy ha nincs megjelölve kedvezményezett, akkor a törvényes örökösök jogosultak a biztosító szolgáltatására és a jogosultság arányát a hagyatéki eljárásban határozzák meg, így a kifizetés hónapokra, vita esetén évekre is elhúzódhat, tehát minden esetben javasolt kedvezményezett megjelölése.

További értékes infó, hogy 18. életévét még be nem töltött kedvezményezett (vagy örökös) esetében a biztosítói kifizetés az állam által fenntartott gyámhatósági számlára történik és a gyám csak a gyámhatóság hozzájárulásával rendelkezhet a pénzösszeg felett.

Mi a helyzet a kamatadóval és az EHO-val?

A Nyugdíjbiztosításokat normál esetben sem kamatadó, sem pedig EHO nem terheli, amennyiben a felhalmozott pénzünkhöz szolgáltatás útján jutunk hozzá.

Mivel alapjaiban a nyugdíjbiztosítás sem más, mint egy megtakarításos életbiztosítás, így ha nem tudjuk kivárni a nyugdíjbiztosítási szolgáltatás útján történő kifizetést és korábban kell a megtakarításhoz hozzá nyúlni, az általános biztosításokra vonatkozó kamatadó és EHO szabályok kerülnek elő. Rendszeres díjakra vonatkozóan a kötést követő 5 évben a 16% kamatadó és 6% EHO, a 6. évtől ennek a fele (8% kamatadó, 3% EHO), majd 10 év után 0% mindkét tétel. Eseti díjak vonatkozásában a teljes EHO és kamatadó mértéket a pénz befizetését követő 3 éven belül kell megfizetni, 3 és 5 év között már szintén csak a felét, míg 5 év elteltével teljesen kamatadó- és EHO mentessé válik a hozzáférés.

Személyes tanácsadás a Grantis szakemberével

Vegyél részt 60 perces ingyenes konzultációnkon, hogy nyugdíjasként is megőrizhesd a mai életszínvonalad!

Milyen esetekben kell visszafizetni az adókedvezményt?

Az SZJA törvény szerint a Nyugdíjbiztosításra igénybevett adójóváírást 20%-kal növelt értéken kell visszafizetni, amennyiben:

  • a nyugdíjbiztosítás nem a feltételekben megjelölt nyugdíjszolgáltatással szűnik meg (ide értve a részvisszavásárlás esetét – akkor is, ha eseti díjból történik -, mint a szerződés részleges megszűnését), vagy
  • a biztosítási szerződést úgy módosítják, hogy a továbbiakban nem minősül már nyugdíjbiztosításnak.

A visszafizetési kötelezettség minden esetben a magánszemélyt terheli, és ezt a biztosítónak kell a kifizetésből levonni. Amennyiben pedig ez bármely okból nem lehetséges, azt az adóhatóság részére a magánszemélynek kell megfizetnie. Az igénybevett adókedvezményt tehát lejárat előtti visszavásárlásnál vagy díj nemfizetéssel történő megszűnésnél kell visszafizetni, illetőleg akkor is, ha a Nyugdíjbiztosítás időközben valami miatt átalakításra kerül. (Ezt legtöbbször a szerződő kezdeményezi)

Más nyugdíj előtakarékosságra is jár adókedvezmény?

A nyugdíjbiztosításra igényelhető éves 20% adókedvezmény bevezetésével már 3 adójóváírást kínáló nyugdíj előtakarékossági forma közül is válogathatsz. Az önkéntes nyugdíjpénztár és a NYESZ is kínál a nyugdíjbiztosításhoz hasonló adóelőnyöket, azonban ezek lényegesen különböznek az új nyugdíjbiztosítástól. Annak érdekében viszont, hogy ezzel is tisztában legyél, készítettem neked egy részletes összefoglalót a témában, amelyet ide kattintva tudsz elolvasni. [/toggle]

Az eseti befizetésekre is jár adókedvezmény?

Az SZJA törvény a nyugdíjbiztosítások szabályozásánál az adókedvezmény igénybevételi lehetőségét mind a rendszeres díjakra, mind az eseti díjakra vonatkozóan lehetővé tette, összesen adóalanyonként maximum 130.000 Ft/év igénybe vehető összegig.

Fontos, hogy a kedvezmény a biztosításban szereplő kockázati elemek (pl: haláleseti szolgáltatás, baleseti szolgáltatás) díjaira nem vonatkozik. Több biztosító nyújt lehetőséget arra, hogy az adókedvezmény hatályán kívüli eseti díjakat is el lehessen helyezni a szerződésen rövidebb felhasználási célra, vagy a jövőbeni pénzügyi nehézségek esetén történő díjfizetési rendszeresség fenntartására.

Mi a különbség a biztosítók ajánlatai között?

Jelenleg 17 Biztosító táraság összesen 39 nyugdíjbiztosítási ajánlata érhető el a piacon. Ezek között lényeges eltérések vannak az életbiztosítások típusai, a költségek, a rugalmassági pontok, a várható hozamok és még sok egyéb apró betűs feltétel tekintetében. Sok esetben ezek az ajánlatok pusztán egzakt módszerekkel össze sem hasonlíthatóak, hiszen mivel az elvárásaink is mások, ezért a megoldások is élethelyzettől függően elérőek lehetnek. Mindenkinek azt tanácsoljuk ezért, hogy lehetőleg forduljon szakemberhez mielőtt a döntést meghozná, és minden esetben kérjen tájékoztatást a szerződés költségeiről és a várható kockázatokról is. 

Személyes tanácsadás a Grantis szakemberével

Vegyél részt 60 perces ingyenes konzultációnkon, hogy nyugdíjasként is megőrizhesd a mai életszínvonalad!

Meddig fog járni az adókedvezmény?

Erre a kérdésre körülbelül olyan nehéz válaszolni, mint a „mikor lesz a világvége?” kérdésre. Véleményünk szerint ez az új adókedvezmény sokkal több jelentőséggel bír az állam részéről, mint egy plusz kedvezmény a nyugdíj előtakarékoskodónak. Arról már itt írtam, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatatlan és 20 éven belül teljesen össze is fog omlani. Ennek felismeréséhez ráadásul nem kell szakértőnek lenni, elég csak az alapvető demográfiai és matematikai összefüggéseket megérteni. Ezzel pedig a kormány is régóta tisztában van, pontosan ezért hozza egyre jobban előtérbe a különböző öngondoskodási formákat. A hosszú távú gondoskodás, ami az állam alapvető szerepe, és amelynek egyik eszköze egykor a TB nyugdíjrendszer volt, most szépen lassan áttevődik az egyéni gondoskodás felé. Véleményünk szerint ezért az adókedvezmény várhatóan egy figyelmeztetést és előkészítést fog jelenteni a TB nyugdíjrendszer hivatalos csődje előtt és feltehetően elég sokáig elérhető lesz majd a számunkra.

Mi az a GRANTIS?

A Magyarország legjobban értékelt pénzügyi tanácsadója, ahol nem csak a piacon bárki számára elérhető összes nyugdíjbiztosítást találhatod meg egyenként, darabokra szedve, de egyszerűen össze is hasonlíthatod őket, illetve minden kérdésedre megkaphatod a választ a leendő nyugdíjad megteremtésével kapcsolatban.

Első kézből rengeteg hasznos infót is találhatsz a témában, illetve a blogunkon folyamatosan tájékozódhatsz a legfrissebb hírekről és elemzésekről. Nyugdíj kalkulátorunkkal pedig másodpercek alatt ki tudod számolni hogy mekkora nyugdíjra számíthatsz az államtól, illetve azt is hogy a kieső jövedelmed pótlásához mennyit kell félreraknod.

Ha nem találod meg a választ a kérdésedre, a GRANTIS öngondoskodási szakértői tudnak neked egyedileg segíteni. Nyugdíj-specialistáink legtöbbje legalább egy évtizede foglalkozik nyugdíj-előtakarékossági megoldásokkal és havonta több száz ügyfél számára kalkulálnak a megtakarítási lehetőségekkel. Őket itt tudod felkeresni a kérdéseiddel:

Miért NE válassz minket?

Ne azért válassz minket, mert az országban mi jelentünk meg először az piac teljes nyugdíjbiztosítási kínálatának összehasonlításával és ne is azért mert már több mint éve foglalkozunk független tanácsadással. Sokkal inkább azért fordulj hozzánk, mert mi mindannyian a szakma szerelmesei vagyunk és csakis olyan megoldást fogunk neked javasolni, amit a családunknak is szívesen ajánlanánk. Mivel nálunk a teljes piacot egy helyen megtalálod időt és pénzt spórolsz magadnak, azzal hogy rögtön a legjobbal kezdesz.

Mennyire megbízhatóak a weboldalon lévő adatok?

Kiemelt figyelmet fektettünk arra, hogy az oldalon közölt információk pontosak legyenek és rendszeresen frissüljenek.

Ennek megfelelően az ajánlatok adatait minden esetben a szerződési feltételekből emeltük ki, a hiányzó adatokkal kapcsolatban személyesen pontosítottunk a biztosítók képviselőivel illetve a MABISZ-szal.

Ezzel együtt azonban mivel emberek vagyunk, a többszörös ellenőrzés ellenére is előfordulhat az, hogy hibáztunk. Ezért, ha pontatlanságot vagy hibát tapasztalsz az oldalon közölt információkkal kapcsolatban, kérlek, jelezd azt nekünk, mi pedig azonnal javítjuk. Segítségedet és megértésedet előre is köszönjük!

Hol kössek nyugdíjbiztosítást?

A mi kérésünk feléd csak annyi, hogy a döntésed előtt, legalább annyi energiát fektess bele az információ szerzésbe, mint amikor azt választod ki, hogy melyik fogorvoshoz mész. 🙂 A fogfájás ugyanis még ennél is nagyobb lehet, ha rögtön beleugrasz ez első lehetőségbe vagy nem körültekintően választasz.

A személyes igényeid ismerete nélkül annyit tudunk mondani, hogy semmiképpen ne válassz szerződést csak a költségek, csak a TKM, csak a hozamok vagy csak a biztosító alapján! A dolog ennél sokkal összetettebb és árnyaltabb, hiszen ha ez nem így lenne akkor a szakmánknak sem lenne létjogosultsága.

Létrehoztuk neked ezt az oldalt, hogy a döntéshez szükséges információk nagy részét te magad is egy helyen megtaláld, az aláírás előtt azonban mindenképpen kérdi ki a véleményünket.

A teljes csapat szintjén közel 1700 db eltérő szerződést, életszituációt és igényt láttunk már így biztos, hogy rá tudunk világítani olyan dolgokra is, amelyekre nem gondoltál, vagy amit nem vettél számításba. Ingyenes konzultációnkat pontosan ezért hoztuk létre, amely mindössze 1 órát vesz el az életedből, de pénzben kifejezve akár éveket is megtakaríthat neked! Jelentkezem a Tanácsadásra!

Hogyan köthetem meg a nyugdíjbiztosítást?

Ha már eldöntötted, hogy te is szeretnéd kihasználni a nyugdíjbiztosítás nyújtotta adókedvezményt és hozamokat, akkor a következő lépésben ki kell választanunk, hogy mely szerződés, vagy szerződések kombinációja fogja neked a leginkább testreszabott megoldást nyújtani.

A cél a lehető legmagasabb és legbiztosabb nyugdíj neked. A nyugdíjbiztosítás oldalunkon te magad is végigböngészheted a biztosítók konkrét ajánlatait, de a döntés előtt javaslom, hogy beszéljük át az érveket és ellenérveket. Egyetlen óra és egy kávé mellett meg tudjuk nézni, hogy az amit kiválasztottál, az apró betűk szerint is tényleg úgy van e, illetve a szerződéskötésben is a segítségedre vagyunk.

Mennyibe kerül a nyugdíj tanácsadás?

A személyes konzultáció, amelyen a több mint 10 év alatt már közel 16 000 ügyfelünk részt vett számodra teljesen díjmentes. Mivel azonban köztudott, hogy ingyen ebéd nincsen a világban, ezért természetesen a mi munkadíjunk is meg van térítve, de nem általad, hanem a biztosítók által.

Minden egyes sikeres szerződésért, ugyanis amelyet bármelyik biztosítóhoz viszünk, sikerdíj illet meg minket. Fontos tudnod viszont, hogy ez a sikerdíj nem drágítja meg a szerződésedet, azaz ugyanazzal a kondícióval köthetsz nálunk nyugdíjbiztosítást, mint ha egyenesen a biztosítóhoz mennél. Hátrányod tehát nem származik belőle, az az előnyöd viszont meglesz, hogy nem egy olyan függő ügynökkel fogsz találkozni, aki kizárólag csak a saját termékének eladásában érdekelt és a többi piaci szereplő portékáját még csak nem is ismeri.

Továbbá a sikerdíj egyben tartalmazza a szerződés évtizedeken át tartó időszaka alatt személyes tanácsadási szolgáltatásunkat is. Egyszóval ténylegesen 0 Ft-ért független és szakszerű tanácsot kapsz, így garantálva van számodra, hogy a legjobb döntést tudod majd meghozni!