Túlbiztosításról akkor beszélünk, ha a biztosítási összeg magasabb, mint a biztosított vagyontárgyak tényleges értéke. Ilyen esetben a vagyontárgy értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis és az arányos díjat a biztosítónak vissza kell fizetnie neked.

A túlbiztosítás erkölcsi kockázatot jelent a biztosítottra nézve, például ha a biztosított végül nyereséget termelne a veszteségből, ami potenciálisan arra ösztönözheti a biztosítottat, hogy szándékosan okozzon veszteséget a nyereség elérése vagy realizálása érdekében. Ha a biztosítottat csupán eredeti pénzügyi helyzetébe helyezik vissza, és a kárból nem realizálható nyereség, akkor várhatóan ez elriasztja a biztosítottat attól, hogy szándékosan biztosítási kárigényt kezdeményezzen a fiktív kár előidézésével.

Egyes biztosítási kötvények limitekkel rendelkeznek a biztosítottra vonatkozóan, és ha a biztosítottat kár éri, a biztosító csak a maximális limitig fizet, és ha a biztosítottnak két vagy több szerződése van, mondjuk egy járműre, csak az egyik kötvény válik kifizethetővé. Ebben az esetben a biztosított elveszíti a biztosítási fedezetért az adott időszakban fizetett biztosítási díjakat. Továbbá, ha túl sok biztosítási kötvény/fedezet van, és sok biztosítási díjat fizet, az megterhelheti a biztosított pénzügyeit, mivel a biztosítottnak alacsony lesz a rendelkezésre álló jövedelme, és elveszíti azokat a kamatokat, amelyeket más befektetési eszközökbe fektetve szerezhetett volna.