A legjobb életbiztosítás keresése közben sokan megfeledkeznek az egyes szolgáltatások kifizetése és öröklése közötti különbségekről, a kedvezményezett vagy kedvezményezettek körültekintő kijelöléséről, és az egyes biztosítók ügyintézési gyakorlatáról.

Pedig ezek a tényezők egytől egyig meghatározóan befolyásolják azt, hogy végső soron milyen hasznos az adott szolgáltatás!

Útmutatónkban kitérünk, hogy milyen különbségek vannak a két féle életbiztosítás ( a kockázati életbiztosítás és a megtakarításos életbiztosítás) kifizetése és öröklése között. Vágjunk is bele!

Kockázati életbiztosítás kifizetése 💶

Ha az életbiztosításod kockázati életbiztosítás, akkor az csak akkor fizet, ha bekövetkezik az az esemény, ami miatt a biztosítást megkötötted. Ez az esemény lehet például a biztosított halála, vagy egy baleset miatt bekövetkező tartós egészségkárosodása. A rokkantság, vagy egyéb, a szerződésben meghatározott biztosítási esemény esetén a megfelelő dokumentációk bemutatásával a biztosító el fogja neked utalni a biztosítási összeget.

Kockázati életbiztosítás öröklése 📜

Ha a haláleseti életbiztosításod kifizetése esedékes, akkor azt a kedvezményezetted kapja meg, Általában meg lehet határozni több kedvezményezettet is, annak az esetére ha esetleg valamilyen csoportos szerencsétlenség vagy más tényező következtében az elsődleges kedvezményezett nem tudja kérelmezni a kifizetést.

Ez egy nagyon fontos lehetőség, melyre a konzultációink során mindig felhívjuk a figyelmet – illetve a szerződés megköteése során is ellenőrizzük a kedvezményezettek sorának pontos megjelölését!

Ha nincs megjelölt kedvezményezett, akkor az örököseid osztoznak az összegen. Ezzel az a probléma, hogy a hagyatéki eljárás a gyakorlatban egy nagyon hosszadalmas és sokszor költséges folyamat, mely akár évekig eltarthat. Ezért érdemes a kedvezményezettek körét egyértelműen lefektetni!

Hogyan szerezhet tudomást a biztosító a biztosított haláláról?

A biztosító az ügyfél haláláról hivatalosan akkor szerez tudomást,

  • ha részére bemutatásra/megküldésre kerül a halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzés vagy öröklési bizonyítvány eredeti példánya, vagy
  • ugyancsak hivatalos tudomásszerzésnek minősül, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző megkeresése, valamint
  • a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat is.

Ki számít örökösnek kockázati életbiztosítás kifizetésekor?

A biztosítási szerződés szempontjából örökös az, aki örökösi státuszát:

  • jogerős hagyatéki végzéssel,
  • jogerős bírósági határozattal,
  • vagy öröklési bizonyítvánnyal

bizonyítja.

A dokumentumok bemutatása után a szolgáltató azokat megvizsgálja, dönt a kifizetés végrehajtásáról a jogszabályok, a biztosítási szerződés, és a benyújtott iratok alapján.

A fenti gyakorlattól – a törvény adta keretek közt – a biztosító eltérhet. Emiatt elkerülhetetlen, hogy a szerződést ebből a szempontból is alaposan átolvasd – vagy pár kattintással kérd független pénzügyi tanácsadó segítségét a lenti űrlapon keresztül! Több ezer megkötött és követett szerződéssel a hátunk mögött rengeteg tapasztalattal bírunk az életbiztosítások terén.

Megtakarításos életbiztosítás kifizetése 💰

Ha a megtakarításos életbiztosításodról van szó, akkor általában két összetevője van a szolgáltatásnak: az életbiztosítási és a megtakarítási rész. A szerződés életbiztosítási oldala azonos a fentebb leírt kockázati életbiztosításban leírtakkal. A megtakarítási rész azonban egy bizonyos időre szóló befektetés, amelynek a célja, hogy a biztosítási idő lejárta után egy összeg álljon rendelkezésedre.

A kifizetés történhet a:

  • meghatározott futamidő lejártával,
  • a szerződés felbontásával,
  • visszavásárlással,
  • illetve örökléssel.

Futamidő lejárta (zárt végű megtakarítási életbiztosítás) ⏳

Zárt végű megtakarításos életbiztosítási szerződés esetén a futamidő lejártával megtörténik a szerződés megszűnése és a biztosító kifizeti számodra a befizetéseid hozammal megnövelt összegét. Ez lehet fix vagy változó kamatozású.

Szerződés felbontása ❌

A szerződés megkötésétől számított 30 napig elállhatsz a szerződéstől bármilyen szankció nélkül, és a befizetett összeget visszafizetig számodra. Ugyanígy a szerződés felbontásához vezet, ha huzamosabb ideig nem fizeted be a biztosítási díjat – viszont ilyenkor már lehet számítani költségekre is.

Visszavásárlás 💱

visszavásárlás a megtakarításos életbiztosítás lejárat előtti felmondását és megszüntetését jelenti. A visszavásárlás a legtöbbször anyagi veszteséggel jár, mivel a biztosító által kifizetett összeg általában alacsonyabb a biztosítási összegnél és a befizetett díjaknál, illetve ezzel természetesen az életbiztosítási védelem is megszűnik. A pontos értékeket a visszavásárlási tábla határozza meg.

A visszavásárlási táblában lefektetett keretek közt fogod visszakapni a befektett összeg bizonyos részét – ezért a visszavásárlási tábla ismerete szintén elengedhetetlen a szerződés megkötése előtt!

A kivett pénzre adókötelezettséged is lehet, sőt amennyiben a nyugdíjbiztosításodhoz (ami gyakorlatilag egy megtakarításos életbiztosítás) járó adójóváírásokat is felvetted, akkor azt 20 százalék büntetőkamattal kell visszafizetned. Ezért nagyon alaposan át kell gondolni még a szerződés megkötése előtt, hogy milyen kötelezettségeket vagy képes magadra vállalni!

Mi a GRANTIS-nál kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy igényeidnek, lehetőségeidnek, és kockázattűrési képességednek valóban megfelelő szolgáltatást találjunk, hogy ezt mindenképpen elkerüljük!

Megtakarításos életbiztosítás öröklése 📜

A biztosított elhalálozása esetén a megtakarításos életbiztosításban felhalmozott összeget a kedvezményezett kapja meg. Ha nincs megjelölt kedvezményezett, akkor az örököseid örökölnek. Az eljárás a gyakorlatban megegyezik a fentebb leírt kockázati életbiztosítás öröklésével, így itt nem térünk ki rá.

👩‍💼 Miért minket válassz? 👨‍💼

A pénzügyi céljaid és lehetőségeid pontos felmérével tudunk ajánlani olyan hosszú távú szerződést, mely megfelel számodra – a te személyes helyzetedben. Így el tudjuk kerülni a rendkívül költséges felmondási folyamatot és el tudjuk érni a célt – hogy egy valódi megkönnyebbülést nyújtó összeget tudjunk biztosítani a szerződés végén!

Gyakran ismételt kérdések – életbiztosítás öröklése, kifizetése ❓


Mi az a biztosítási esemény?

A biztosítási esemény minden olyan káreseményt magába foglal, aminek a bekövetkezésének esetére a biztosító valamilyen térítést vállalt a szerződésben.


Ki az a biztosított?

Akit a biztosítási szerződés véd a kockázati esemény bekövetkezte esetén.


A biztosított és a szerződő fél ugyanaz?

Nem feltétlenül. Több esetben – például a céges életbiztosításoknál is – a biztosítási védelem alatt álló személy lehet más mint az, aki megvásárolta és aláírta a szerződést.


Ki az a kedvezményezett?

Az a személy akit a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító kifizet. Kijelölése kiemelten fontos, hiszen öröklés esetén a hosszadalmas hagyatéki eljáráson kívül fogja megkapni a biztosítási összeget.


Mi az a visszavásárlási tábla?

A visszavásárlási táblázat azt mutatja meg, hogy a szerződésedben összegyűlt összeg hány százalékához férhetsz hozzá az egyes eltelt években. Ez azt jelenti, hogy ha idő előtt vennéd ki a pénzed, akkor előfordulhat, hogy nem kapod vissza a tőkéd 100 százalékát, ezért ha nem tudod fizetni, érdemes megnézni a többi opciót is, vagy elgondolkodni a teljes helyett a részleges visszavásárláson. A részleges visszavásárlás esetén a visszavásárlás után ugyanúgy él tovább a szerződés, és van ideje “kidolgozni” a veszteségeket, ám a teljes visszavásárlás után azonnal meg is szűnik.