Sipos Csaba

Sipos Csaba

Vezető tanácsadó
Sipos Csaba vagyok, megtakarítási szakértő, a GRANTIS vezető tanácsadója. 2013-ban ismertem meg a GRANTIS csapatát. Azonnal rabul ejtett az ügyfelek iránti odaadásuk, így elfogadtam a cég felkérését, és én lettem az első tulajdonosi körön kívüli tanácsadójuk. Közel 15 év alatt több, mint 10.000 találkozón vettem részt. Gyorsan és magabiztosan vázolom fel bárkinek a lehetőségeit, a különböző termékek előnyeit és hátrányait. Tanácsadói tevékenységem mellett a tanácsadói csapat szakmai felkészültségéért is felelek. A privát pénzügyi megoldásokon kívül szívesen foglalkozom vállalati adómentes juttatásokkal, mert hiszem, hogy ezzel is segíthetjük a lakosság kiadásainak optimalizálását, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy több pénz maradjon a családoknál.
Nézd meg a bemutatkozó videómat!
Hobbi Snowboard, szabadtüdős merülés, búvárkodás, úszás
Amire büszke vagyok A szüleimre, a munkámra és a feleségemre
Legnagyobb sikerem A vállalati adómentes juttatási szakmai napunk
Motivációm Stabil pénzügyi jövőt építeni a családoknak

Nézd meg a bemutatkozó videómat!

Pár percben meséltem magamról, a hobbijaimról, a szakterületeimről és a pénzügyi tanácsadói szakmába kerülésemről.

Szakterületeim

Az alábbi területeket nevezném a specialitásomnak, de természetesen bármilyen egyéb pénzügyi kérdésben is magabiztosan állok a hozzám fordulók rendelkezésére.
korrcikk
  • Nyugdíjmegtakarítás
  • Vállalati lojalitás programok
  • Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás
  • Privátbanki szolgáltatás

Sajtómegjelenéseim

A pénzügyek terén évek óta szakértőnek számítunk. Rendszeresen nyilatkozunk a médiának és hivatkozik ránk a sajtó:

Ügyfeleim így gondolnak rám

Az értékelések a Google rendszeréből származnak.
Ide kattintva még több ügyfélvéleményt olvashat.
Buzasi Daniel
Buzasi Daniel
2 hónapja
(Translated by Google) Csaba is an extremely dedicated, professional and credible consultant, he accurately assessed my needs and provided the appropriate depth and type of information. The whole contracting process was very well structured and pragmatic, I will be happy to recommend it to my friends. (Original) Csaba rendkívül elhivatott, professzionális és hiteles tanácsadó, pontosan felmérte az igényeimet és ennek megfelelő mélységű és típusú tájékoztatást adott. Nagyon jól felépített és pragmatikus volt az egész szerződéskötési folyamat, szívesen ajánlom majd az ismerőseimnek.
Orsolya Gitye-Kedves
Orsolya Gitye-Kedves
2 hónapja
(Translated by Google) I would like to emphasize the professionalism and well-preparedness of Csaba Sipos. Thank you and I will recommend it to my friends too! (Original) Sipos Csaba szakmaiságát és jól felkészültségét szeretném kiemelni. Köszönöm és ajánlani fogom az ismerőseimnek is!
Mónika Gáspár
Mónika Gáspár
2 hónapja
(Translated by Google) I consulted with consultant Csaba Sipos. Answers immediately, trained professional, gives a wide range of information to all questions raised (Original) Sipos Csaba tanácsadóval egyeztettem. Azonnal válaszol, felkészült szakember, széleskörű információt ad minden felmerült kérdésre
Tünde Babtiszta
Tünde Babtiszta
3 hónapja
Kata Ágoston
Kata Ágoston
3 hónapja
Páder Balázs
Páder Balázs
3 hónapja
(Translated by Google) I received a professional and good explanation of my questions, I was especially pleased that the counselor also shared my personal experience with me. From here, I can only trust that their forecasts are good. Thank you for the personal meeting and the added value. (Original) Szakszerű és jó magyarázatot kaptam a kérdéseimre, kifejezetten örültem, hogy a tanácsadó személyes tapasztalatot is megosztott velem. Innentől csak abban tudok bízni, hogy jók az előrejelzéseik. Köszönöm a személyes találkozót, és a hozzáadott értéket.
Krisztina Szlovák
Krisztina Szlovák
4 hónapja
(Translated by Google) I'm glad I found the company and through them I got to know Csaba Sipos. He helped me with endless kindness and professionalism. He explained what I didn't understand several times, simply and clearly. (Original) Örülök, hogy megtaláltam a céget, és rajtuk keresztül megismerhettem Sipos Csabát.Végtelen kedvességgel és profizmussal segítségemre volt.Többször is elmagyarázta amit nem értettem, egyszerűen, érthetően.Nagy megkönnyebbülés volt, ilyen könnyen az üzletkötés, mindenkinek csak ajánlani tudom őket!
Balázs László
Balázs László
4 hónapja
(Translated by Google) Through the website, I asked Grantis for help with private health insurance. Within 1-2 days, the phone rang to make an appointment. To my surprise, all the very profiles took place online at 21st century standards. I can only recommend it to everyone! (Original) A weboldalon keresztül kértem a Grantis segítségét magán egészségbiztosítási témakörben. 1-2 napon belül csörgött is a telefon az időpont egyeztetéssel kapcsolatban. Meglepetésemre minden nagyon profil 21. századi színvonalon online zajlott. Csak ajánlani tudom mindnekinek!
Karsai Barna
Karsai Barna
5 hónapja
(Translated by Google) It takes needs into account, information sharing, fair attitude. (Original) Igényeket figyelembe vesz, információ megosztó, korrekt hozzáállás.
Dóra Márton
Dóra Márton
6 hónapja
(Translated by Google) I received quality and professional help, with a lot of support during the process of taking out health insurance. (Original) Minőségi és profi segítséget kaptam, sok támogatással az egészségbiztosítás megkötése folyamán.
László Valachi
László Valachi
8 hónapja
(Translated by Google) I approached the consulting firm Grantis with the idea of ​​saving for retirement. Csaba Sipos helped me to make the right choice from the many options available. With maximum preparation, benevolence and empathy, he tried to find and show the offers that best met my needs. Thank you so much for your conscientious work! (Original) Nyugdíj előtakarékosság gondolatával kerestem meg a Grantis tanácsadó céget. Sipos Csaba volt segítségemre a megfelelő választásban a kínálkozó rengeteg lehetőség közül. Maximális felkészültséggel, jóindulattal és empátiával igyekezett megkeresni és megmutatni az igényeimnek legmegfelelőbb ajánlatokat. Nagyon köszönöm a lelkiismeretes munkát!
Aron Bijl
Aron Bijl
9 hónapja
(Translated by Google) Csaba Sipos, accurate, understanding and looking at your interests. I can confidently recommend. (Original) Sipos Csaba, pontos, megértő és a te érdeked nézi. Bátran tudom ajánlani.
Péter Vaskó
Péter Vaskó
9 hónapja
(Translated by Google) Csaba Sipos helped to choose the right construction, his patience and helpfulness were exemplary! (Original) Sipos Csaba segített kiválasztani a megfelelő konstrukciót, türelme és segítőkészsége példás volt!
Erika Benk
Erika Benk
9 hónapja
(Translated by Google) We were looking for Csaba Sipos to save for retirement and to take out other (life, sickness) insurance. Before concluding the savings, we consulted several times, always described the possibilities in detail and professionally, and we received a wide range of information. I recommend to everyone! (Original) Nyugdíj célú megtakarításhoz illetve egyébb (élet, betegség) biztosítás kötéséhez kerestük Sipos Csabát. A megtakarítás megkötése előtt többször egyeztettünk, mindig részletesen, szakszerűen ismertette a lehetőségeket, széles körű tájékoztatást kaptunk. Mindenkinek ajánlom!
Flanek Eva
Flanek Eva
9 hónapja
(Translated by Google) I wanted to fix all kinds of finances and insurance for the family for a long time, but I always got stuck somewhere, a lot of questions and uncertainties remained. We talked to Csaba Sipos for two hours, he explained everything, we solved everything. Too bad I didn't get it years ago :) (Original) Régóta szerettem volna rendbe tenni a család mindenféle pénzügyeit, biztosításait, de mindig elakadtam valahol, maradt egy csomó kérdés, bizonytalanság. Sipos Csabával két órát beszélgettünk, mindent elmagyarázott, mindent megoldottunk. Kár, hogy nem jutottam hozzá már évekkel ezelőtt:)
Kálmán László
Kálmán László
10 hónapja
(Translated by Google) Excellent professional team. I was extremely satisfied with Csaba Sipos' investment and savings advice. Thanks! (Original) Kiváló szakmai csapat. Rendkívül elégedett voltam Sipos Csaba befektetési és megtakarítási tanácsadásaival. Köszönettel!
Sára Nényei
Sára Nényei
10 hónapja
(Translated by Google) Browsing the possibilities of retirement savings, I completely lost out of the possibilities. Csaba Sipos, a senior consultant, helped to unravel the threads. He was always available and flexible, and when I was insecure, he didn’t force the decision. Therefore, special thanks to him. You need to let the customer feel they have made their own decision. I recommend to everyone! (Original) Nyugdíjcélú megtakarítások lehetőségeit böngészve teljesen elvesztem a lehetőségek között. Sipos Csaba vezető tanácsadó segített kibogozni a szálakat. Mindig elérhető volt és rugalmas, és amikor bizonytalankodtam, nem erőltette a döntést. Ezért külön köszönet jár neki. Kell hagyni az ügyfelet, hogy érezze, önálló döntést hozott. Ajánlom mindenkinek!
Dávid Kutas
Dávid Kutas
10 hónapja
(Translated by Google) I contacted the company about saving for retirement. Consultant Csaba Sipos contacted me in this matter. We had several personal meetings where we could discuss in detail what would be the most appropriate, sympathetic solution for me. I don’t like to rush into these important decisions. Csaba was very helpful and patient, he offered to gather in the discussions, the thoughts that are not yet completely clear to me, or about which I would like to know more, and we will discuss them next time. It happened that way, saving no time, Csaba thoroughly explained everything I was interested in, which was not clear to me yet. I’ve been postponing this decision for years, but I’m glad I found you. (there were others I approached on this matter, but no one was so convincing to me, prepared anyway sympathetic). So thank you for helping, and I finally “cut into” what I’ve been postponing for years. (Original) Nyugdíj célú megtakarítással kapcsolatban kerestem meg a céget. Sipos Csaba tanácsadó vette fel velem a kapcsolatot ezügyben. Több személyes találkozónk is volt, ahol részletesen meg tudtuk beszélni, számomra mi lenne a legmegfelelőbb, legszimpatikusabb megoldás. Nem szeretem elhamarkodni ezeket a fontos döntéseket. Csaba nagyon segítőkész és türelmes volt, felajánlotta a megbeszélések közt, szedjem össze azokat a gondolatokat, amik számomra még nem teljesen világosak, vagy amiről még szeretnék információt megtudni, és következő alkalommal ezeket átbeszéljük. Így is történt, időt nem kímélve Csaba alaposan elmagyarázott mindent, ami érdekelt, ami számomra még nem volt tiszta. Évek óta halogattam ezt a döntést, de örülök hogy megtaláltam Önöket. (volt más is akiket megkerestem ezügyben, de senki sem volt számomra ilyen meggyőző, felkészült mindemellett szimpatikus). Szóval köszönöm, hogy segítettek, és végre "belevágtam" abba, amit évek óta halogattam.
Balázs Németi
Balázs Németi
10 hónapja
(Translated by Google) With the help of Csaba Sipos, I took out pension insurance for my wife. He was flexible. I was satisfied with his work. (Original) Sipos Csaba üzletkötő segítségével kötöttem a feleségem részére nyugdíj biztosítás. Rugalmas volt. Munkájával meg voltam elégedve.
Dorottya Hámori
Dorottya Hámori
11 hónapja