Kapitány András

Kapitány András

Tanácsadó
Kapitány András vagyok, pénzügyi tanácsadó, de úgy gondolom, nem lehet egy titulusban megfogalmazni a tevékenységünk sokszínűségét. Személyes tanácsadóként elég sokrétű tudással, élettapasztalattal kell rendelkezzünk a világról, egyszerre kell jártasnak lennünk a pénzügyi, jogi kérdésekben, és mivel emberekkel foglalkozunk, sokszor egyfajta mentálhigiénés szakemberként az emberi tényezőket is számításba kell vennünk, hogy a tanácsaink értéket képviseljenek az ügyfeleink számára. Szeretném, ha ügyfeleimnek a legjobb lehetőségek állnának a rendelkezésükre a céljaik elérésében, és tanácsadóként felelősséget érzek ezekért a döntésekért.
Amire büszke vagyok a két kislányomra
Motivációm folyamatosan fejlődni az élet minden területén
Hobbi szeretek utazni, zenét hallgatni, olvasni és rendszeresen sportolni
Legfőbb célom pozitív hatással lenni az ügyfeleim életére

Szakterületeim

Az alábbi területeket nevezném a specialitásomnak, de természetesen bármilyen egyéb pénzügyi kérdésben is magabiztosan állok a hozzám fordulók rendelkezésére.
korrcikk
  • Nyugdíj célú megtakarítások
  • Kockázati biztosítások
  • Gyermek célú megtakarítások
  • Élet- és egészségbiztosítások

Ügyfeleim így gondolnak rám

Az értékelések a Google rendszeréből származnak.
Ide kattintva még több ügyfélvéleményt olvashat.
Alexandra Szabó
Alexandra Szabó
21napja
(Translated by Google) I thank András Kapitány for the understandable, accurate information. (Original) Köszönöm Kapitány Andrásnak az érthető, pontos tájékoztatást.
Tamás Nagy
Tamás Nagy
1 hónapja
(Translated by Google) While browsing life insurance, I came across GRANTIS Zrt., So I got in touch with András Kapitány. In person, I met a conscientious, flexible and well-positioned financial professional. The information materials were always sent to me in an orderly and transparent form, and I received clear answers to the questions that arose. When it comes to developing financial solutions, I am sure I will look for him in the future. Thank you, András! (Original) Életbiztosításokat böngészve akadtam a GRANTIS Zrt-re, így kerültem kapcsolatba Kapitány Andrással. Személyében egy lelkiismeretes, rugalmas és jól szituált pénzügyi szakembert ismertem meg. A tájékoztató anyagokat mindig rendezett és áttekinthető formában juttatta el számomra, a felmerülő kérdésekre pedig egyértelmű válaszokat kaptam. Pénzügyi megoldások kidolgozásával kapcsolatban biztos, hogy őt fogom keresni a jövőben. Köszönöm, András!
Marietta Verba
Marietta Verba
2 hónapja
(Translated by Google) Browsing the pension savings offers, I found the website of Grantis Hungary Zrt., Where they promised to compare the different offers. Hoping for that, I contacted the company. One of their colleagues, András Kapitány, called me back by phone, and then we made an appointment for an online meeting. In the person of Captain András, I met a direct, patient, empathetic person. I gained comprehensive knowledge about the operation of different forms of savings, developed personalized offers, which we thoroughly discussed and selected the right offer for me. I got all my questions answered, I had fair, customer-friendly service. (Original) A nyugdíj előtakarékossági ajánlatokat böngészve találtam rá a Grantis Hungary Zrt. honlapjára, ahol a különböző ajánlatok összehasonlítását ígérték. Ennek reményében kerestem meg a céget. Az egyik munkatársuk, Kapitány András hívott vissza telefonon, majd időpontot egyeztettünk egy online találkozóra. Kapitány András személyében egy közvetlen, türelmes, empatikus személyt ismertem meg. Átfogó ismereteket kaptam a különböző megtakarítási formák működéséről, személyre szóló ajánlatokat dolgozott ki, melyeket alaposan átbeszélve választottuk ki a számomra megfelelő ajánlatot. Minden kérdésemre választ kaptam, korrekt, ügyfélbarát kiszolgálásban volt részem.
Zsuzsanna Kurucz
Zsuzsanna Kurucz
3 hónapja
(Translated by Google) Our Grantis advisor is András Kapitány in everything! can and wants to help! :) I am absolutely satisfied, whatever insurance we will need we will turn to him and recommend it to everyone with a good heart. (Original) A mi Grantis tanácsadónk Kapitány András mindenben is! tud és akar segíteni! :) Abszolút elégedett vagyok, bármilyen biztosításra lesz szükségünk hozzá fogunk fordulni és mindenkinek jó szívvel ajánlom.
Szilvia Gulyás
Szilvia Gulyás
6 hónapja
(Translated by Google) I was thinking about retirement savings ... While searching the internet, I found the financial company GRANTIS. I checked them in and they approached me. I got the help of financial advisor András Kapitány, in whom I met a very sympathetic young man. We discussed my needs and the options that come with it. He answered all my questions willingly, professionally. We keep in touch by phone and online. But he was able to say a professional opportunity not only in a retirement savings case, but also in other financial investments. I wholeheartedly recommend Him to everyone, with the help of which they will surely find the best solution, in any financial respect, be it investment or savings! (Original) Nyugdíj előtakarékosságon gondolkodtam... Az interneten való keresgélés közben találtam rá a GRANTIS pénzügyi cégre. Bejelöltem őket, és ők kerestek meg engem. Kapitány András pénzügyi tanácsadót kaptam segítségül, akiben egy nagyon szimpatikus fiatalembert ismerhettem meg. Átbeszéltük az igényeimett és az ahhoz tartozó lehetőségeket. Minden kérdésemre készségesen, profi módon, válaszolt.Telefonon és online formában tartotjuk a kapcsolatot. De nem csak nyugdíj előtakarékossági ügyben tudott profi lehetőséget mondani, hanem egyébb pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban. Jó szívvel ajánlom Őt mindenkinek, segítségével biztosan megtalálják a legjobb megoldást, bármilyen anyagi vonatkozásban,legyen az befektetés, vagy takarékosság!
Alíz Feuerstein
Alíz Feuerstein
6 hónapja
(Translated by Google) My consultant, András Kapitány, is prepared, flexible, helpful ... and what is very important to me is that in addition to all this, he is dynamic and responds quickly to questions and needs. It's good to "work" with him on my finances. I am glad that I chose this company and that András Kapitány is my consultant. :) (Original) A tanácsadóm Kapitány András, felkészült, rugalmas, segítőkész... és ami számomra nagyon fontos, hogy mind e mellett lendületes, és gyorsan reagál a felmerült kérdésekre, igényekre. Jó vele "dolgozni" a pénzügyeimen. Örülök, hogy ezt a céget választottam, és hogy Kapitány András a tanácsadóm. :)
Anna Görföl-Tóth
Anna Görföl-Tóth
6 hónapja
(Translated by Google) Captain András provided attentive, polite, prudent and comprehensive assistance for saving for retirement and other purposes, and we reached the contract quickly and in a way that was completely satisfactory for me. (Original) Kapitány András figyelmes, udvarias, körültekintő és mindenre kiterjedő segítséget nyújtott nyugdíj- és egyéb célú megtakartításhoz, a szerződésig hamar és számomra teljesen kielégítő módon eljutottunk.
Regina Molnár
Regina Molnár
6 hónapja
(Translated by Google) I met Csaba Sipos and András Kapitány during financial counseling at work. We got a lot of useful tips in financial mazes. Andras helped me find the right product. He is very helpful and deals with the person individually, he takes into account the given situation. I would recommend it to someone else for your attention. (Original) Munkahelyi pénzügyi tanácsadás alkalmával ismertem meg Sipos Csabát és Kapitány Andrást. Sok hasznos tippet kaptunk a pénzügyi útvesztőkben. András segített megtalálni a megfelelő terméket. Nagyon segítőkész és egyénileg foglalkozik az emberrel, figyelembe veszi az adott helyzetet. Ajánlom másnak is a figyelmébe.
Tamás Karácsony
Tamás Karácsony
7 hónapja
(Translated by Google) I contacted the company on the topic of retirement savings and András Kapitány became my contact person. He has a wealth of knowledge, was helpful with my on-the-go needs and although his first proposal was an insurance product, he was also supportive when I headed for a pension fund. (Original) Nyugdíjelőtakarékosság témájában kerestem meg a céget és Kapitány András lett a kapcsolattartóm. Bőséges ismeretekkel rendelkezik, segítőkész volt a menet közben formálódó igényeimre és bár az első javaslata biztosítási termék volt, támogatott abban is, amikor nyugdíjpénztár felé vettem az irányt.
Csongor Czukor
Csongor Czukor
7 hónapja
(Translated by Google) I contacted the company about pension fund services and savings for retirement purposes, so I got in touch with András Kapitány. So far, I’m used to face-to-face meetings, so it was pretty weird and unfamiliar to me to talk on the phone or over the net. I got the right answers to my problems and a related product, which I don't see the end of yet, but I think everything will be fine with it. I don't have a good experience with insurance intermediaries, so it was a pleasant surprise that he wasn't intrusive, he didn't push himself forward like his "predecessors", so I could turn to him with confidence! I would recommend it to someone else for your attention, KNOW THE PASY! (Original) Nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal és nyugdíj célú megtakarításokkal kapcsolatban kerestem meg a céget, így kerültem kapcsolatba Kapitány Andrással. Eddig a személyes találkozókhoz szoktam, ezért elég furcsa és idegen volt a telefonos, illetve a neten keresztüli beszélgetés a számomra. A problémáimra megfelelő válaszokat és ehhez kapcsolható terméket kaptam, amelynek ugyan még nem látom a végét de azt hiszem hogy minden rendben lesz vele. Nincsenek jó tapasztalataim a biztosítás közvetítőkkel, ügynökökkel kapcsolatban ezért kellemes meglepetés volt hogy nem volt tolakodó, nem tolta magát előre mint az "elődei", így bizalommal fordulhattam hozzá! Ajánlom másnak is a figyelmébe, TUD A PASI!
József Pataki
József Pataki
8 hónapja
(Translated by Google) Thank you, Mr András, is a very kind expert (Original) Koszonom András Kapitány úrnak nagyon kedves szakértő
Judit Nagy
Judit Nagy
9 hónapja
Andrea Csebek
Andrea Csebek
9 hónapja
(Translated by Google) Captain András was my help, I got the right answers to my questions. I met a kind, flexible, up-to-date consultant in person. Thanks! (Original) Kapitány András volt a segítségemre, kérdéseimre megfelelő választ kaptam. Kedves, rugalmas, naprakész tanácsadót ismertem meg a személyében. Köszönöm!
Dóra Takács-Szabó
Dóra Takács-Szabó
10 hónapja
(Translated by Google) Tired of browsing insurers' fine print deals individually, we found GRANTIS. In the person of András Kapitány we got to know an extremely helpful, informed and sympathetic consultant. Not only did we help with the topic we were looking for GRANTIS (life insurance), but it also comprehensively examined our life situation (after buying a home and having a child) and made suggestions for other products. With his help, we managed to optimize the family’s insurance and savings portfolio. :) Thank you András :) (Original) Megunva a biztosítók apróbetűs ajánlatainak külön-külön böngészését, találtunk rá a GRANTIS-ra. Kapitány András személyében egy rendkívül segítőkész, tájékozott és szimpatikus tanácsadót ismerhettünk meg. Nem csak abban a témában volt segítségünkre, amivel a GRANTIS-t megkerestük (életbiztosítás), hanem átfogóan vizsgálta az élethelyzetünket (lakásvásárlás és gyermek születése után) és tett javaslatokat más termékekre. Segítségével sikerült optimalizálni a család biztosítási és megtakarítási portfólióját. :) Köszönjük András :)
Gergely Kovács
Gergely Kovács
1 éve
(Translated by Google) Andras was very prepared. Or he thought entirely according to my needs, which I appreciate. Or I would like to point out that he hit the mood very well, which doesn't make the mood tense either. I can only recommend. (Original) András nagyon felkészült volt. Illetve teljesen az igényeim szerint gondolkozott, amit értékelek. Illetve kiemelném, hogy nagyon jól eltalálta azt a hangulatot amitől a hangulat sem feszengő. Csak ajánlani tudom.
Afrodité Virág
Afrodité Virág
1 éve
(Translated by Google) At GRANTIS, András Kapitány helps me make the right decisions. I am absolutely satisfied with his attitude, his expertise, his helpfulness. Star Fives :) (Original) A GRANTIS-nál Kapitány András segít nekem a megfelelő döntések meghozatalában. Abszolút elégedett vagyok a hozzáállásával, szakértelmével, a segítőkészségével. Csillagos ötös :)
Gábor Bodnár
Gábor Bodnár
1 éve
(Translated by Google) My goal this year was to make some kind of retirement savings. I received some phone calls from various insurance companies. But, I wanted to look at more benchmarks before making a final decision. So, I would have liked more offers. After a little searching I found Grantis. What seemed sympathetic at first was that this is where customers help find tailor-made financial solutions tailored to their needs. After a quick registration and telephone consultation, with the help of András Kapitány we could easily discuss the various options. I particularly liked the fact that here I was given clear, unobtrusive independent information about pension savings in the first round. In addition to these, he was happy to inform you of other financial savings. Already at the first personal meeting, he answered all the questions he had and sent me the necessary information in time. Hereby I would like to thank Andras for the utmost help and professional advice he has given me in choosing my pension insurance portfolio. I would recommend Grantis to anyone who needs independent, reliable and professional financial advice. (Original) Az idei célom az volt, hogy valamilyen nyugdíjmegtakarítást hozzak létre. Telefonon kaptam néhány megkeresést különböző biztosító társaságtól. De, szerettem volna több viszonyítási alapot megvizsgálni, mielőtt végső döntést hozok. Tehát, kíváncsi lettem volna több ajánlatra is. Kis keresgélés után rátaláltam a Grantis oldalára. Ami elsőre szimpatikusnak tűnt, hogy itt segítenek megtalálni az ügyfelek igényeikhez illeszkedő, személyre szabott pénzügyi megoldásokat. Gyors regisztráció és telefonos egyeztetés után, Kapitány András segítségével könnyedén át tudtuk beszélni a különféle lehetőségeket. Külön tetszett, hogy itt teljesen egyértelmű és mindenféle rábeszélés nélküli független tájékoztatást kaptam első körben a nyugdíjcélú megtakarításokról. Illetve ezek mellé, még egyéb pénzügyi megtakarításokról is szívesen tájékoztatott. Már az első személyes találkozó alkalmával minden felmerülő kérdést megválaszolt és a szükséges információkat időben elküldte számomra. Ezúton szeretném megköszönni Andrásnak a maximális segítőkészséget, profi tanácsokat, melyet a nyugdíjbiztosítási portfólióm kiválasztása során nyújtott számomra. Ajánlom a Grantis-t mindenkinek, akinek független, megbízható és szakmailag is profi pénzügyi tanácsadásra van szüksége.
László Horváth
László Horváth
1 éve
(Translated by Google) I wanted to find out more about retirement savings, and after searching on google for "retirement savings", he immediately launched the Grantis website. It is a very well-structured web site, where you can get answers to almost all of your questions, but I also needed personal counseling to compare different offers with the help of a specialist. The consultant was very helpful, did not try to salt anything, after a professional needs assessment he outlined the options and finally helped me to choose the offer that was best for me, so we concluded the contract. After that, whatever questions I had, I was always ready to do so, so my initial fear of being left to myself was fortunately wrong. I can only recommend their service to everyone because they really put a lot of emphasis on customer satisfaction and are committed to their customers in the long run. In addition, whatever technical issues arise, they can help (eg contacting the insurer due to data changes), and unlike other intermediaries, they do not make cold calls, which was likeable to me. (Original) Nyugdíjmegtakarítás miatt szerettem volna bővebb információt megtudni, és miután a google-ban rákerestem a "nyugdíjmegtakarítás" szóra, azonnal feldobta a Grantis weboldalát. Nagyon jól szerkesztett internetes oldal, ahol célirányosan az ember szinte minden kérdésére választ kap, de azért személyes tanácsadásra is szükségem volt, hogy a különböző ajánlatokat össze tudjam hasonlítani egy szakember segítségével. A tanácsadó nagyon segítőkész volt, nem próbált meg semmit sem rámsózni, profi igényfelmérés utána a lehetőségeket felvázolta és végül segített kiválasztani a számomra legjobbnak vélt ajánlatot, így meg is kötöttük a szerződést. Ezt követően is bármi kérdésem volt, mindig készségesen állt rendelkezésemre, szóval a kezdeti félelmem, hogy esetleg magamra leszek hagyatva, szerencsére tévesnek bizonyult. Mindenkinek csak ajánlani tudom a szolgáltatásukat, mert valóban nagy hangsúlyt fektetnek az ügyfél elégedettségre és hosszú távon elkötelezettek ügyfeleik irányába. Ráadásul bármi technikai jellegű kérdés felmerül, abban is tudnak segíteni (pl. adatmódosítás miatt felveszik a kapcsolatot a biztosítóval), és a többi közvetítővel ellentétben ők nem indítanak hideg hívást, ami szintén szimpatikus volt számomra.
ughy krisztina
ughy krisztina
1 éve
(Translated by Google) A sympathetic team! (Original) Szimpatikus csapat!