Pál Tímea

Pál Tímea

Ügyfélkapcsolati vezető
Pál Tímea vagyok, megtakarítás szakértő és a GRANTIS ügyfélkapcsolati vezetője. Szeretem a hivatásom, és hiszek abban, hogy az őszinte pénzügyi tanácsadásra egyre nagyobb igény mutatkozik, hiszen egyre többen vannak, akik nem dőlnek be az üres marketingnek. Szerencsésnek érzem magam, amiért az első lépésektől láthattam felépülni egy olyan céget, ahol a munka hivatás, a probléma kihívás, a kollégák barátok, az ügyfél pedig kompromisszumok nélkül minden pillanatban a legfontosabb. Büszke vagyok arra, hogy munkánkkal értéket teremtünk és hozzájárulhatunk egy olyan pénzügyi tudatosság kialakulásához, amiben többé senki előtt nem maradhat titok az „apró betű”.
Legfőbb célom Hogy mindenki átlássa a lehetőségeit és a kockázatait
Hobbi Kutyakiképzés, fotózás, önfejlesztés, filmek
Amire büszke vagyok Minden ügyfelünkre, mert ők már tesznek a jövőjükért
Ami fontos nekem Hogy a munkámmal értéket teremtsek

Szakterületeim

Az alábbi területeket nevezném a specialitásomnak, de természetesen bármilyen egyéb pénzügyi kérdésben is magabiztosan állok a hozzám fordulók rendelkezésére.
korrcikk
  • Gyermekcélú megtakarítások
  • Nyugdíjcélú megtakarítások
  • Lakásmegoldások
  • Élet- és egészségbiztosítások

Ügyfeleim így gondolnak rám

Az értékelések a Google rendszeréből származnak.
Ide kattintva még több ügyfélvéleményt olvashat.
Gábor Bazsó
Gábor Bazsó
4 hónapja
(Translated by Google) I’m glad I found the company and was able to take out my insurance through them. Already in the first conversation, I indicated that it would be a very small amount of insurance, but at this company they were still treated as if they wanted to invest millions. Plenty of time energy was saved for me and here I felt for the first time that I really am important and keep in mind what is best for me. I finally found the financial advisor and his company where they also say what it means in "kitchen language". They did a thorough market research for me so I could easily make my decision. Special thanks to Summer Sidonia for her work I would rate her at 6 if I could. I’m sure the company’s basic perception is this incredible customer centricity. I’ve talked to a lot of similar companies before but here I felt the perception, “It’s not They who do you a favor to help, but the client that gives you the opportunity to do so”. I can only recommend the company and of course Sidonia would need any financial advice. They are fast, precise and, in my opinion, outstanding in the "market". (Original) Örülök, hogy megtaláltam a céget és rajtuk keresztül tudtam megkötni a biztosításom. Már az első beszélgetésnél jeleztem, hogy egy nagyon pici összegű biztosításról lenne szó de ennél a cégnél mégis úgy kezeltek mintha milliókat szeretnék befektetni. Rengeteg időt energiát spóroltak nekem és itt éreztem először,hogy tényleg Én vagyok a fontos és azt tartják szem előtt, Nekem mi a legjobb. Végre megtaláltam azt a pénzügyi tanácsadót és cégét ahol "konyhanyelven" is elmondják mi mit jelent. Teljeskörű piackutatást végeztek számomra, hogy könnyen meg tudjam hozni a döntésemet. Külön köszönet Nyári Szidóniának a munkájáért Őt 6-ra értékelném ha lehetne. Biztos vagyok benne,hogy a cég alapfelfogása ez a hihetetlen ügyfél centrikusság. Rengeteg hasonló céggel beszéltem már de itt éreztem azt a felfogást: " Nem Ők tesznek szívességet,hogy segítenek, hanem az ügyfél,hogy erre lehetőséget ad" . Csak ajánlani tudom a céget és persze Szidóniát bárminemű pénzügyi tanácsra lenne szükség. Gyorsak,precízek és véleményem szerint a "piacon" kiemelkedőek.
Endre Szabó
Endre Szabó
4 hónapja
(Translated by Google) After saving for my son's pension insurance, I contacted Grantis Zrt., From which Summer Sidonia applied shortly. From the first conversations, I was satisfied that I received a detailed professional answer to each question, so I finally managed to create an offer that matched my ideas, and finalized it with the creative organization of Sidonia. I am glad that I became a client of Summer Sidonia within the company, because I met a direct, prepared, fair professional, whose advice I can continue to rely on. (Original) Fiam részére történő nyugdíjbiztosítási megtakarítás után tájékozódva kerültem kapcsolatba a Grantis Zrt-vel, ahonnan rövid időn belül Nyári Szidónia jelentkezett. Az első beszélgetésektől kezdve megelégedéssel töltött el, hogy minden kérdésre részletes szakmai választ kaptam, így végül sikerült az elképzeléseknek megfelelő ajánlatot kialakítani, Szidónia kreatív szervezésével véglegesíteni. Örülök, hogy a cégen belül Nyári Szidónia ügyfele lettem, mert egy közvetlen, felkészült, korrekt szakembert ismertem meg, akinek tanácsaira a továbbiakban is bátran támaszkodhatok.
Mariann Majer
Mariann Majer
4 hónapja
(Translated by Google) Summer Grid from Grantis helped me choose the right service. Very fast (already called on the day of application), the discussions were flexible and convenient (online / in-person meeting). He explained the possibilities simply and clearly, tailored to my needs. I recommend him to anyone who would like advice on their investments from a kind, attentive, prepared and trustworthy person. (Original) A Grantis-től Nyári Szidónia segített, hogy a megfelelő szolgáltatást ki tudjam választani. Nagyon gyors (már a jelentkezés napján hívott), a megbeszélések rugalmasan és kényelmesen (online/személyes találkozó) zajlottak. A lehetőségeket egyszerűen és érthetően, az én igényeimre szabva magyarázta el. Mindenkinek ajánlom őt, aki egy kedves, odafigyelő, felkészült és megbízható embertől szeretne a befektetéseivel kapcsolatban tanácsot kapni.
Ildikó Kiss
Ildikó Kiss
5 hónapja
(Translated by Google) I wanted health insurance and with the help of Summer Sidonia I succeeded. I knew I wanted something but I didn’t know what, Sidonia helped a lot in this. It was a perfect service and thank you for your patience, attention and time for your time. (Original) Egészségbiztosítást szerettem volna és Nyári Szidónia segítségével ez sikerült is. Azt tudtam, hogy akarok valamit de nem tudtam, hogy mit, ebben nagyon sokat segített Szidónia. Tökéletes volt szolgáltatás és köszönöm a türelmét, figyelmét és idejét amit rám fordított.
Ovidiu BOTEZÁN
Ovidiu BOTEZÁN
6 hónapja
(Translated by Google) I searched the internet for a form of retirement savings and saw a very positive review of the company on the internet, so I asked for a recall. Very quickly, one of their co-workers also applied, Summer Sidonia, who provided very fair and professional advice and then offers from the first moment. Patiently, and of several options, we stayed with the best possible offer for me, we discussed every little detail of it, and in the end the contract was concluded. Forgetting many negative experiences in previous forms of insurance or other savings, Sidonia has restored the hope that there is still correct, objective advice that will put the Client first. Thanks! (Original) Interneten kerestem rá nyugdíj célú megtakarítási formára, és a neten igen pozitív értékelést láttam a cégről, ezért kértem egy visszahívást. Nagyon gyorsan, az egyik munkatársuk jelentkezett is, Nyári Szidónia személyben, aki az első pillanattól kezdve nagyon korrekt és profi tanácsokkal, majd ajánlatokkal látott el. Türelmesen, és több lehetőségből a számomra a lehetséges legjobb ajánlatnál maradtunk, annakl minden apró részletét átbeszéltük, és a végén megköttetett a szerződés. Az eddigi biztosítási vagy egyéb megtakarítási formákban sok negatív tapasztalatot elfeledtetve, Szidónia visszaadta a reményt, hogy azért van még korrekt, obiektív tanácsadás, ami mindenek előtt az Ügyfelet helyezi előnybe. Köszönöm!
Margó Gigido
Margó Gigido
7 hónapja
(Translated by Google) I searched the internet for opportunities to save for retirement and sent my request out of curiosity. Judit Stáglné Fodor will report shortly, from whom, after a telephone consultation, I received professional and precise information about the market opportunities online. After an informative conversation, he put together offers for me that suited my needs and possibilities, so I had the opportunity to choose from several concepts. Since I am not a financial professional my help was / is when questions arose in me. You can feel a stable professional background, information, which is positive, that you don't want to force a product of an insurer on a person, if I'm insecure, I'd rather discuss the possibilities again, not violent. Our communication is open, honest, the possibility of further contact is reassuring that my insurance is in good hands and I have done something for myself in the future. Since I can use the return promised by the selected portfolio at the moment for a very long time, and we do not know the future, I urge me to choose well ... (Original) Interneten kerestem nyugdíjcélú megtakarításhoz lehetőségeket, és kíváncsiságból küldtem el a megkeresésemet. Rövid időn belül jelentkezet Stáglné Fodor Judit, akitől telefonos egyeztetést követően online formában kaptam szakszerű és precíz tájékoztatást a piac lehetőségeiről. Egy tájékozódó beszélgetést követően, az igényeimnek és lehetőségeimnek megfelelő ajánlatokat állított össze számomra, így lehetőség volt több koncepció közül választani. Mivel nem vagyok pénzügyi szakember segítségemre volt/ van, amikor kérdések merültek fel bennem. Érezhető a stabil szakmai háttér, tájékozottság, ami pozitívum, hogy nem egy biztosító termékét akarja az emberre erőltetni, ha elbizonytalanodom, inkább átbeszéli még egyszer a lehetőségeket, nem erőszakos. A kommunikációnk nyílt, őszinte, a további kapcsolattartás lehetősége nyugtatólak hat, hogy jó kezekben van a biztosításom, és tettem valamit a jövőbeni magamért . Mivel nagyon sokára vehetem igénybe a kiválasztott portfólió által jelen pillanatban ígért hozamot, és a jövőt nem ismerjük, így szorítok, hogy jól válasszak...
Péter Dobos
Péter Dobos
8 hónapja
(Translated by Google) Summer Sidonia was my advisor in my insurance administration and I can safely say that I met a fast, precise, accurate and helpful professional in his person. I strongly recommend it to everyone! (Original) Nyári Szidónia volt a tanácsadóm a biztosítási ügyintézésemnél, és bátran mondhatom, hogy gyors, precíz, pontos és segítőkész szakembert ismertem meg a személyében. Bátran ajánlom mindenkinek!
Bonifác Tálai
Bonifác Tálai
9 hónapja
(Translated by Google) I wanted to take out health insurance so that I could feel safe even in these times of uncertain and unpredictable public health care. With the help and contact of GRANTIS, I wanted to get a complete picture of the "private" insurance packages that are most suitable for me. After the first round of my needs assessment, Summer Sidonia contacted me. We have arranged several times over the phone as well as in a video call and in person so that I can really choose the package with the best parameters from the plenty of similar themed insurance available in the market. Sidonia was knowledgeable, infinitely kind and friendly to me, she gave reassuring and complete answers to all my questions and requests, she did her job accurately and precisely. This made my choice much easier, I was very quick to find the health insurance that best suited my needs and was ideal for me, the one that met all my expectations. I can only recommend! :) (Original) Egészségbiztosítást szerettem volna kötni, hogy biztonságban érezhessem magam ezekben a bizonytalan és kiszámíthatatlan állami egészségügyi ellátást nyújtó időkben is. A GRANTIS segítségével, felkeresésével szerettem volna teljes képet kapni a számomra legmegfelelőbb "privát" biztosítási csomagokról. Az igényeim első körös felmérése után, Nyári Szidónia vette fel velem a kapcsolatot. Többször egyeztettünk telefonon, valamint video-hívásban és személyesen is, hogy tényleg a legjobb paraméterekkel rendelkező csomagot választhassam a rengeteg piacon elérhető hasonló tematikájú biztosítás közül. Szidónia hozzáértő, végtelenül kedves és barátságos volt velem, minden kérdésemre és kérésemre megnyugtató és teljeskörű választ adott, pontosan és precízen végezte a munkáját. Ez nagyban megkönnyítette a választásomat, nagyon gyorsan megtaláltam az igényeimhez legjobban illő és a számomra ideális egészségbiztosítást, azt, amely minden elvárásomnak megfelelt. Csak ajánlani tudom! :)
Csaba Szigeti
Csaba Szigeti
9 hónapja
(Translated by Google) Judit Stáglné Fodor very conscientiously helped me to make all the information that will make my choice easier. If I didn’t understand something, he could explain it in a way that was understandable to me. Thank you very much. Csaba Szigeti (Original) Stáglné Fodor Judit nagyon lelkiismeretesen segített a döntésem meghozatalában minden olyan információt a rendelkezésemre bocsátani ami megkönnyíti a választást. Ha nem értettem valamit olyan módon tudta elmagyarázni ami számomra is érthető volt. Köszönöm szépen. Szigeti Csaba
Burics József
Burics József
9 hónapja
(Translated by Google) I inquired about pension insurance and received detailed, comprehensive information from a Summer Sidonia consultant. Being sympathetic and prepared, I was finally able to conclude a contract with the help of the insurer that seemed most suitable to me. In virtually 2 weeks, this happened, from the telephone consultation, through the online video chat, to the inevitable face-to-face meeting at the end, which was inevitable due to signatures. I hope to have a similar quality relationship between us in the next 10+ years. Thank you very much (Original) Nyugdíjbiztosítás iránt érdeklődtem és kaptam részletes, teljeskörű információt Nyári Szidónia tanácsadótól. Mivel szimpatikus és felkészült volt, így végül szerződést is tudtam a segítségével kötni az ajánlatok közül a számomra legmefelelőbbnek tűnő biztosítóval. Gyakorlatilag 2 hét alatt megtörtént ez, a telefonos konzultációtól kezdve, az online video chat-n át a végén az elkerülhetetlen személyes találkozóig, ami aláírások miatt elkerülhetetlen volt. Remélem a követköző 10+ évben is hasonló minőségű kapcsolat lesz köztünk. Köszönöm szépen
Gábor Sabján
Gábor Sabján
11 hónapja
(Translated by Google) After searching for risk life insurance, I came across Grantis. After requesting information, they applied the next day, and soon Judit Stáglné Fodor contacted me. After several online needs assessments and consultations, he presented the offers of 3 insurers. He gave detailed information about the difference between the assurances. I can only recommend their service. (Original) Kockázati életbiztosítás után kutatva akadtam a Grantis -ra. A tájékoztató kérése után másnap jelentkeztek, majd hamarosan felvette velem a kapcsolatot Stáglné Fodor Judit. Többszöri online igényfelmérés és egyeztetés után 3 biztosító ajánlatát mutatta be. Részletes tájékoztatást adott a bizosítások közötti különbségről.A tanácsadó kedves, jól felkészült, a felmerülő kérdéseimre készségesen válaszolt. Csak ajánlani tudom a szolgáltatásukat.
Mária Hidvégi
Mária Hidvégi
1 éve
Gergely Kis-Nemes
Gergely Kis-Nemes
1 éve
(Translated by Google) Correct, fast, reliable, these are the first experiences! (Original) Korrekt, gyors, megbízható, ezek az első tapasztalatok!
A Sgard
A Sgard
1 éve
(Translated by Google) In June, I met a Summer Sidonia salesperson. I received a very positive personality and professional guidance from him. We are in constant contact, helping with all financial matters. I can only recommend them. (Original) Júniusban találkoztam Nyári Szidónia üzletkötővel. Nagyon pozitív személyiség és szakszerű útmutatást kaptam tőle. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, minden pénzügyi kérdésekben segit. Én csak javasolni tudom őket.
János Fülöp
János Fülöp
1 éve
Évi Hajas
Évi Hajas
3 éve
(Translated by Google) I am maximally satisfied with the service of Grantis. I approached them to save for retirement, I wrote to Tímea Pál on a friendly suggestion. He was very kind and helpful to me all along, informed me of everything that came up during the first conversation (and also during my more specific questions later), dispelled my doubts, I didn’t feel a little uncomfortable that I wasn’t familiar with this topic. What was a very positive experience for me was that I never felt like I had turned to me with the intention of selling to definitely put my vote for one of the products or urged me to make a decision. I am sure that in the future, if I have other savings and insurance goals, I will turn to them. :) (Original) Maximális megvagyok elégedve a Grantis szolgáltatásával. Nyugdíj célú megtakarítás miatt kerestem meg őket, baráti javaslatra írtam Pál Tímeának. Végig nagyon kedves és segítőkész volt velem, informált mindenről, ami felmerült az első beszélgetés során (és a későbbi specifikusabb kérdéseim során is), eloszlatta a kételyeimet, egy kicsit sem éreztem magam kellemetlenül, hogy nem vagyok jártas ebben a témában. Ami nagyon pozitív élmény volt számomra, hogy egyszer sem éreztem, hogy eladási szándékkal fordult volna felém, hogy mindenképpen tegyem le a voksom valamelyik termék mellett, vagy sürgetett volna, hogy döntsek. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben, ha egyéb megtakarítási, biztosítási céljaim lesznek, hozzájuk fogok fordulni. :)
Gábor Könyves
Gábor Könyves
5 éve
(Translated by Google) Correct team. They give an appropriate and understandable answer to everything and are independent !!! (Original) Korrekt csapat. Mindenre megfelelő és érthető választ adnak és függetlenek!!!
Klára Dr. Ódor
Klára Dr. Ódor
5 éve
(Translated by Google) The first thing that comes up with this type of company is that you want to talk to someone about it. This is not what happened, the staff member who came in did not want to persuade me. He had provided me in writing with a comparative table of pension insurance in advance. Based on this, the conversation started. Tim Paul was extremely prepared, answering every question, and I feel I made a reassuring decision. A sympathetic lady, knowledgeable and well prepared. (Original) Az ilyen típusú cégekkel kapcsolatban az az első, ami beugrik az embernek, hogy rá akarja valamire okvetlenül beszélni az embert. Itt nem ez történt, az a munkatárs, aki felkeresett, semmire nem akart rábeszélni. Előzetesen eljuttatta írásban nekem a megbeszéltek szerint egy összehasonlító táblázatot nyugdíjbiztosítás ügyében. Ez alapján indult a beszélgetés. Pál Tímea rendkívül felkészült volt, minden kérdésre adott választ, és úgy érzem, megnyugtató döntést hoztam. Szimpatikus hölgy, tájékozott és felkészült.
Emoke Fazekas
Emoke Fazekas
5 éve
(Translated by Google) Fully accidentally, I found the ad while browsing the Internet. My partner has long been thinking about opening up Dani's boyfriend for some savings that can not only be used for housing. After registration I was contacted and then I was sent the most suitable offers that I could review. In a very correct way, I turned to my needs and schedule to look for an appropriate opportunity to talk personally. Tímea Pál spoke in detail, giving me a satisfactory answer to my questions. I didn't regret choosing Grant. I can only recommend this company to everyone. Young, vibrant, motivated. I wish you much more success. Yours sincerely, Emaz Fazekas (Original) Teljesen véletlenül, az internet böngészése közben találtam rá a hirdetésre. A párommal már régen gondolkodtunk azon, hogy Dani fiúnknak valamilyen megtakarítás félét nyissunk, amit nem csak lakásra lehet felhasználni. A regisztráció után felvették velem a kapcsolatot, majd e-mailben elküldték a legmegfelelőbb ajánlatokat, amit át tudtam nézni. Nagyon korrekt módon az én igényeimhez és időbeosztásomhoz alakítva kerestek egy megfelelő alkalmat, ahol személyesen beszélgettünk. Pál Tímea mindent részletesen elmondott, a kérdéseimre kielégítő választ adott. Nem bántam meg, hogy a Grantist választottam. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a céget. Fiatalok, lendületesek, motiváltak. További sok sikert kívánok Önöknek. Tisztelettel: Fazekas Emőke