Szabályzatok, dokumentumok

Panaszkezelési szabályzat a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői (többes ügynöki) tevékenységre vonatkozóan

Üzletszabályzat a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői (többes ügynöki) tevékenységre vonatkozóan

Ügyfélszolgálati és iratbetekintési szabályzat

Ügyéflkapcsolati terület – Panaszkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

ÁSZF a grantis.hu weboldal kapcsán