Az óvadék az azt megkapó fél – esetünkben a bank – számára biztosítékul szolgál, ugyanis, ha az óvadékot adó fél – vagyis vállalkozásod – nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a másik fél – a bank – az óvadékból kielégítheti a szerződés alapján fennálló követeléseit.

Óvadékul adható pénz, ami az óvadék egyik legelterjedtebb formája. Azonban a pénzen túl még számos dolog szolgálhat óvadékként. Így óvadék tárgya lehet értékpapír vagy fizetésiszámla-követelés (azaz a pénzforgalmi bankszámlán lévő összeg) is.

Ha bírósági meghallgatásra vagy tárgyalásra vársz, előfordulhat, hogy óvadékot kell fizetned. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalásig vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezhetnek.