Ez tulajdonképpen az az összeg, amivel megvásároltad az állampapírt, vagyis ez maga a tőkekövetelés, és ez alapján számítják ki a kamat összegét.

Mivel a kötvények a tőkepiacok alapvető részét képezik, a befektetők és az elemzők igyekeznek megérteni, hogy a kötvény különböző jellemzői hogyan hatnak egymásra annak érdekében, hogy meghatározzák a kötvény belső értékét. A részvényekhez hasonlóan a kötvények értéke határozza meg, hogy megfelelő befektetés-e egy portfólió számára, és ezért a kötvénybefektetés szerves részét képezi.

A kötvényértékelés tulajdonképpen a kötvény várható jövőbeli kamatszelvény-kifizetéseinek jelenértékét számítja ki. A kötvény elméleti valós értékét úgy számítják ki, hogy a kötvény jövőbeli kamatszelvény-kifizetéseinek értékét egy megfelelő diszkontrátával diszkontálják. Az alkalmazott diszkontráta a lejáratig számított hozam, amely azt a hozamot jelenti, amelyet a befektető akkor kapna, ha a kötvény minden egyes kuponfizetését újra befektetné egy rögzített kamatláb mellett a kötvény lejáratáig. Figyelembe veszi a kötvény árfolyamát, névértékét, kamatlábát és a lejáratig tartó időt.