A maradványérték a lízingszerződésben megjelölt utolsó fizetendő összeget, amelynek megfizetése után a lízingelt eszköz már “ki van fizetve” és a lízingbevevő tulajdona lesz.

A maradványérték-képletek iparáganként eltérőek, de az általános jelentése állandó. A tőkeköltségvetési projektekben a maradványérték azt tükrözi, hogy mennyiért lehet eladni egy eszközt, miután a vállalat befejezte annak használatát, vagy miután az eszköz által generált pénzáramlások már nem jelezhetők előre pontosan. Beruházások esetében a maradványértéket a nyereség és a tőkeköltség közötti különbségként számítják ki.

A számvitelben a saját tőke a kötelezettségek levonása után fennmaradó nettó eszköz. A matematikában, különösen a regresszióelemzésben a maradványértéket úgy számítják ki, hogy a megfigyelt vagy mért értékből kivonják az előre jelzett értéket.