Azok a biztosítási események, amiket a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, vagyis minden olyan káresemény, ami után nem jár térítés.

A biztosítási szerződések feltételeiben szerepelnek azok az események, amelyek ha

bekövetkeznek, a keletkező károk helyreállítási költségeit a biztosító megtéríti. Ezeket az eseményeket nevezzük biztosítási eseménynek. Egyes biztosítási eseményekre vonatkozóan a biztosítók a kockázatvállalás mértékét különböző körülmények, esetek kizárásával csökkentik. Nem téríti meg a biztosító (általános kizárások) például:

  • a biztosítási szerződés megkötése előtt keletkezett károkat,
  • a háború vagy terrorcselekmények által okozott károkat,
  • polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során keletkezett károkat,
  • nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel összefüggésben keletkezett károkat,
  • környezetszennyezéssel kapcsolatos károkat,
  • gyártási, technológiai hibára (pl. hibás kivitelezés, tervezési hiányosság) visszavezethető károkat,
  • a biztosított ingatlanban folytatott tűz- és robbanásveszélyes keresőfoglalkozás során okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkat, stb.