A BUBOR, mivel az egyetlen hivatalos bankközi forint kamatláb, ezért referenciakamatként szolgál a változó kamatozású betétek és rövid lejáratú hitelek kamatainak meghatározásakor is. Például a változó kamatozású rövid lejáratú hitelek esetében általában az 1 hónapos BUBOR kamatláb az alap (a kamatbázis), amire a pénzintézetek még felszámolják a saját kockázatukat és hasznukat (a kamatfelárat) és ezek összegeként határozzák meg a kamatot, amelyet fizetned kell a hitelért.

A kamatlábak változása számos befektetésre hatással lehet, de a legközvetlenebbül a kötvények és más fix kamatozású értékpapírok értékét befolyásolja. A kötvénytulajdonosok ezért gondosan figyelemmel kísérik a kamatlábakat, és aszerint hoznak döntéseket, hogy a kamatlábak idővel várhatóan hogyan változnak.

A fix kamatozású értékpapírok esetében a kamatlábak emelkedésével az értékpapírok ára csökken (és fordítva). Ennek az az oka, hogy amikor a kamatlábak emelkednek, a kötvények tartásának alternatív költsége megnő – vagyis nagyobb a költsége annak, hogy lemarad egy még jobb befektetésről. A kötvényeken elért kamatok ezért a kamatok emelkedésével egyre kevésbé vonzóak,