A biztosított (aki a szerződőtől eltérő, de vele megegyező is lehet) élete van bebiztosítva a szerződés kockázataira, és nyugdíjbiztosítás esetén az ő életkorához van igazítva a szerződés lejárata.

A biztosított kap egy szerződést, az úgynevezett biztosítási kötvényt, amely részletesen meghatározza azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek mellett a biztosító kártalanítja a biztosítottat, illetve az általa kijelölt kedvezményezettet vagy megbízottat. A biztosítási kötvényben meghatározott fedezetért a biztosító által a biztosítottnak felszámított pénzösszeget nevezzük díjnak. Ha a biztosítottat olyan kár éri, amelyre a biztosítási kötvény potenciálisan fedezetet nyújt, a biztosított kárigényt nyújt be a biztosítóhoz, amelyet a kárrendező feldolgoz. A biztosítási kötvény által megkövetelt, kötelezően fizetendő kiadást, mielőtt a biztosító kifizetné a kárigényt, önrésznek (vagy ha egy egészségbiztosítási kötvény megköveteli, önrésznek) nevezik. A biztosító saját kockázatát viszontbiztosítással fedezheti, amelynek során egy másik biztosító vállalja a kockázatok egy részének viselését, különösen akkor, ha az elsődleges biztosító úgy ítéli meg, hogy a kockázat túl nagy ahhoz, hogy viselje.